คำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับWork from home

คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน Work From Home


Work from home
ทำงานจากที่บ้าน (ใช้กับ ปกติเราทำงานที่ออฟฟิศประจำอยู่แล้ว แต่มีเหตุจำเป็นให้ทำงานที่บ้าน)

Work at home
ทำงานที่บ้าน (ใช้กับ ฟรีแลนซ์ ไม่ได้ออกไปทำงานที่ออฟฟิศข้างนอก ทำงานอยู่ที่บ้านเป็นประจำอยู่แล้ว)
Internet signal สัญญานอินเทอร์เน็ต
Video conference การประชุมทางวีดีโอ
Remote work ทำงานทางไกล

Portable equipment อุปกรณ์พกพา
Social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม
To take a break การพักเบรคจากการทำงาน
Online attendance การเข้างานผ่านทางออนไลน์

No commute
ไม่มีการเดินทาง

Flexibility ความยืดหยุ่น

Flexibility adaptability
ความยืดหยุ่นในการปรับตัว
I’m not working at the moment. ตอนนี้ฉันว่างงานอยู่ค่ะ
I have my own business. ฉันนมีธุรกิจส่วนตัว
Where do you work? เธอทำงานที่ไหน

I work from home. ฉันทำงานที่บ้าน
I have kids, I work from home. ฉันมีลูก ฉันทำงานที่บ้าน
I simply chose to work at home today. ฉันเลือกที่จะทำงานที่บ้าน

You work out of your home. คุณทำงานที่บ้าน

What time does the meeting start?
ประชุมเริ่มกี่โมง

Can I take a day off?
ฉันขอลาหยุดสักวันได้ไหม

Please don’t forget to do this. อย่าลืมทำมันนะ

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ