คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการแพทย์ เกี่ยวกับการแพทย์


การแพทย์ หมายถึง ศาสตร์ของ วินิจฉัย บำบัดรักษาหรือป้องกันโรค โดยมุ่งหมายให้มนุษย์บรรเทาจากอาการทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่ หรือช่วยให้สามารถรักษาชีวิตหรือให้กลับมาสู่สภาวะที่ไม่เจ็บป่วยได้ ซึ่ง การแพทย์มีหลายระบบ เช่น การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ตะวันตกหรือที่เรียกว่าการแพทย์แบบแผน (conventional medicine) การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวช การแพทย์แผนไทย เป็นต้น

วันนี้เราเลยได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์มาฝากกันค่ะ บันทึกไว้นำไปใช้งานได้เลยนะคะ

medical profession( เมด'ดิเคิล โพรเฟส'เชิน)แปลว่า การแพทย์

traditional Thai medicine ( ทระดิช'เชินเนิล ไท เมด'ดิซิน ) แปลว่า การแพทย์แผนไทย

 1. Ambulance(แอม บิวเลิ่น) รถพยาบาล
 2. Doctor(ดอคเทอะ) หมอ
 3. Nurse (เนิซ) นางพยาบาล
 4. Pill (พิล) ยาเม็ด
 5. Medicine(เมดดิซิน) ยา
 6. vaccine (แวคซีน) วัคซีน
 7. ammonia (อะมอน’เนีย) แอมโมเนีย
 8. cotton wool (คอทเทิน วูล) สำลี
 9. tape (เทพ) เทปพันแผล
 10. bandage (แบนดิจ) ผ้าพันแผล
 11. inflatable cuff(อินแฟลททะเบิล คัฟ) ที่วัดความดัน
 12. inject (อินเจคท) ฉีดยา
 13. alcohol (แอลกะฮอล) แอลกอฮอล์
 14. Mercurochrome (เมอคิวโรโครม) ยาแดง
 15. plastic surgery (พลาสติค เซอร์เจอรี) ศัลยกรรมตกแต่ง
 16. examination room(อิกแซมมิเนเชิ่น รูม) ห้องตรวจโรค
 17. operating room (ออพพะเรทิ่ง รูม) ห้องผ่าตัด
 18. operate(ออพพะเรท) ผ่าตัด
 19. X-ray (เอ็กซ-เรย์) เอกซเรย์
 20. bleeding (บลีดดิง) เลือดออก
 21. carcinogenic (คาซิโนเจนิค) ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
 22. castration(แคสเทรเชิน) การทำหมัน
 23. convalescence(คอนวะเลสเซินซ) การพักฟื้น
 24. convulsion (คอนวัลเชิน) การชัก
 25. injection (อินเจคเชิน) การฉีดยา
 26. jerk(เจิค) การกระตุก
 27. lactation (แลคเทเชิน) การให้น้ำนม
 28. abortion (อะบอเชิน) การทำแท้ง
 29. abrasion(อะเบรเชิน) การถลอก
 30. birth control(เบิธ คอนโทรล) การคุมกำเนิดขอบคุณความหมายของคำว่า การแพทย์ จากเว็บไซต์: https://thaicam.go.th