คำศัพท์เเละประโยคเกี่ยวกับสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ Health, Healthy Food

คำศัพท์เเละประโยคที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ Health, Healthy Food

Health

สุขภาพ

mental health

สุขภาพจิต

be in poor health

มีสุขภาพที่ไม่ไม่ดี


Cooking Oils

น้ำมันทำอาหาร

Butter

เนย

Sugar

น้ำตาล

Bread

ขนมปัง

Cheese

ชีสหรือเนยแข็ง

Fruit

ผลไม้

Rice

ข้าว

Flour

แป้ง

Vegetable

ผัก

Meat

เนื้อสัตว์

Cereal

ธัญพืช

Eggs

ไข่

Milk

นม

Nuts

ถั่ว

Eating healthy food is good for your health.

การกินอาหารมีประโยชน์ทำให้สุขภาพดี

You look better, did you lose weight?

เธอดูดีขึ้น น้ำหนักลดใช่มั้ยเนี้ย

How long have you been on a diet?

เธอลดน้ำหนักมานานเท่าไหร่แล้วหรอ

I’ve been on a diet for 5 months now.

ฉันลดน้ำหนักตอนนี้ก็ 5 เดือนแล้วล่ะ

I lost 10 kilograms so far.

ฉันลดได้ 10 กิโล

You look good now.

เธอดูดีแล้วตอนนี้