การเลือกใช้ฟอนต์พม่า

การเลือกใช้ฟอนต์ภาษาพม่า
ฟอนต์ภาษาพม่า ที่นิยมใช้กันอยู่ หลัก ๆ ตอนนี้มี 2 พวกนะครับ

1. พวกที่ไม่เป็น unicode compatible (เช่น font zawgyi, win inwa)
2. พวกที่เป็น unicode compatible (เช่น font pyidaungsu, myanmar)

ซึ่งก่อนหน้านี้ บนโลกอินเตอร์เน็ต จะนิยมใช้ฟอนต์ zawgyi กันมาก แต่ข้อเสียของ zawygi คือ เมื่อนำไปทำ art work โปรแกรมอาจไม่รับและฟอนต์อาจจะเพี้ยนได้ และอีกข้อเสียคือไม่มีมาตรฐานในการจัดการฟอนต์ ฉะนั้นการ ค้นหา, ฯลฯ จะทำได้ยากกว่า

ทั้งนี้งานที่นักแปลรับแปลมาทั้งหมดก่อน ปี 2566 น้้น จะใช้ zawgyi ทั้งหมด แต่ตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถแจ้งนักแปลได้ว่า อยากได้แบบ zawygi หรือ แบบ pyidaungsu ที่เป็นฟอนต์ unicode นะครับ

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ