วันสงกรานต์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันสงกรานต์

คำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันสงกรานต์

สวัสดีปีใหม่ไทย พ.ศ. 2564 นะคะทุกคน

ในปฏิทินของคนไทยมักจะมีเทศกาลประจำปีที่สำคัญเกือบจะทุกเดือน

เเละอีกหนึ่งในเทศกาลที่คนไทยให้ความสำคัญมากที่สุดคือ "วันสงกรานต์"

วันสงกรานต์จะเริ่มตั้งเเต่วันที่ 13-15 เมษายน

ของทุกปีและเป็น " วันขึ้นปีใหม่ไทย "

Songkran festival เทศกาลสงกรานต์

Songkran day วันสงกรานต์
Traditional ธรรมเนียม, ประเพณี, จารีต
Alms บริจาค, ทาน
Celebrate ประกอบพิธี, เฉลิมฉลอง
Bathing the Buddha สรงน้ำพระ
Soft-prepared chalk ดินสอพอง
Powder แป้ง
Water pistol, water gun ปืนฉีดน้ำ

Wet เปียก


Have a water fight เล่นน้ำ
Splash water สาดน้ำ
Don't use ice อย่าใช้น้ำแข็ง

Please don't splash me โปรดอย่าสาดน้ำ

It's Thai New Year. They called it Songkran Festival.
วันปีใหม่ไทย หรือคนไทยเรียกว่าเทศกาลสงกรานต์
Happy Songkran Day.
ขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์
Have a great time on Songkran Day.
ขอให้ทุกคนสนุกในวันสงกรานต์
Wish you all the best for Songkran Day.
ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์ค่ะ
Can I put powder on your face?
ขอปะแป้งหน่อยนะคะ (หรือพูดสั้น ๆ ว่า Excuse me! เเค่นี้ก็เข้าใจว่าจะปะแป้งจ้า)

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ