คุณรู้หรือไม่ คำว่า "SOUND" ไม่ได้แปลว่าเสียงเสมอไป

ปกติแล้วคำว่า Sound นั้นแปลได้ตรงตัวว่า เสียง หรือแปลเป็นความหมายอื่นที่ใกล้เคียงได้โดยหาจากในดิกชันนารี่ออนไลน์ทั่วไป

แต่คำว่า Sound นั้นมีประโยคที่ใช้ต่างไปเช่นด้านล่างนี้ครับ ในกรณีที่คุณช่วยนำทางชาวอังกฤษไปยังที่หมายที่เขาไปไม่ถูก ชาวอังกฤษคนนั้นอาจจะบอกกับคุณว่า

That is really sound of you.

ในกรณีนี้ ไม่ได้แปลว่า "นั่นเป็นเสียงของคุณจริงๆ" แต่ในกรณีนี้คำว่า Sound แปลว่า Nice หรือ ดีนั่นเอง

ประโยคนี้แปลเป็นคำพูดแบบไทยๆได้ว่า "คุณช่างดีเหลือเกิน"

ลองจำไปฟังดูนะครับ บางครั้งอาจจะได้นำไปใช้แบบเก๋ๆ ไม่ซ้ำใครนะครับ

สรธัญ เพียมา(แดน)

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ