receipt และ debt คนอ่านผิดกันเยอะ

Receipt/ Debt เป็นคำอีกหนึ่งชุดที่หลายๆคนมั่นใจในการออกเสียง แต่จริงๆแล้วมักอ่านผิดกันประจำแบบไม่รู้ตัว 

          1. “receipt”คำนี้มีความหมายว่า ที่แปลว่า “ใบเสร็จ”การอ่านออกเสียงที่ถูกต้องคือ

“รี-ซีท” ไม่ได้ออกเสียงว่า“รี-ซิพท์” ตามที่อ่านกัน คำๆนี้เป็นคำที่หลายๆคนเข้าใจและอ่านคำนี้ผิดอยู่บ่อยๆ ขอแนะนำหลักในการจำดังนี้คำที่ลงท้ายด้วย “pt” จริงๆแล้วไม่ต้องออกเสียงตัวp" ค่ะ

      2. “debt” แปลว่า “หนี้สิน” การอ่านคำนี้ให้อ่านออกเสียงว่า "เด็ท"ไม่ใช่ออกเสียงว่า "เด็บ"ตามที่หลายๆคนอ่านกัน ซึ่งหลักในการจำเหมือนกันกับคำว่า "receipt" ซึ่งไม่ให้ออกเสียงตัว "p" ดังนั้นคำที่ลงท้ายด้วย “bt” จะไม่ออกเสียงตัว “b” เช่นเดียวกันค่ะ 

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ