คำศัพท์ Social ยอดนิยม, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโลกโซเชียล

10 คำศัพท์ Social ยอดนิยม
1. Plot twist หักมุม
2. Nailed it! เป๊ะเวอร์, เนียนเวอร์
3. Good Vibes ความรู้สึกดี ๆ
4. Hats off ขอคารวะ, ยกนิ้วให้เลย
5. Vlog การบันทึกวิดีโอเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
6. Meme รูปภาพที่มีข้อความหรือความหมายตลก ๆ
7. Throwback Thursday (#TBT) ย้อนความหลัง
8. Viral สิ่งที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลาย
9. Trending สิ่งที่พูดถึงในโลกออนไลน์ ณ ขณะนั้น (ซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรง)
10. Crowdfunding เป็นการระดมทุนจากกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง
เพื่อสนับสนุนโครงการหรือธุรกิจ ซึ่งการระดมทุนนี้จะทำผ่านเว็บไซต์ตัวกลาง

Vlog
My sister is addicted to see the celebrity’s vlogs on YouTube.
(น้องสาวของฉันเสพติดการดู Vlog ที่โชว์ชีวิตประจำวันของเหล่าคนดังใน YouTube)
Trending
I always check the trending on Twitter app to see what is going on in the social media.
(ฉันมักจะเข้าไปดูว่าคนกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันในทวิตเตอร์)


Crowdfunding
Ann uses crowdfunding to raise money for her eco project.
(แอนใช้การระดมทุนออนไลน์เพื่อโครงการรักษ์โลกของเธอ)

ขอบคุณคำศัพท์บางส่วนจาก: www.trueplookpanya. com

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ