ฉันไม่โอเค I am not okay ภาษาอังกฤษใช้ประโยคไหนได้บ้าง

ความรู้สึกที่อยากพูดออกมาว่า "ฉันไม่โอเคนะ ไม่แฮปปี้นะ" ในภาษาอังกฤษจะใช้ประโยคไหนได้บ้าง มาดูกันค่ะ

I am not okay-ฉันไม่โอเค
1. I' m at the end of my rope.
ความอดทนของฉันใกล้จะหมด
2. I can't handle this any more!
ฉันจัดการกับเรื่องนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว
3. I have run out of patience.
ฉันหมดความอดทนแล้ว
4. I can't put up with this nonsense.
ฉันทนกับเรื่องไร้สาระไม่ไหวแล้ว
5. I have had enough.
ฉันพอแล้ว / พอกันเสียที
6. I can't stand it.
ฉันทนไม่ไหวแล้ว
7. I can't bear it.
ฉันทนไม่ได้แล้ว
8. I can't bear this any more.
ฉันจะไม่ทนอีกต่อไป
9. I can't take this anymore!
ฉันรับกับเรื่องนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว
10. I can't stand this any more!
ฉันทนกับเรื่องนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว
11. I'm done with you.
ไม่อยากคบกับคุณแล้ว
12. I'm done with this.
ฉันไม่เอากับสิ่งนี้แล้ว (จบกันซะที)
13. It gets on my nerves.
มันกวนประสาทฉัน
14. It bugs me.
มันทำให้ฉันหงุดหงิด
15. It pisses me off.
มันทำให้ฉันโมโห <<< ( แบบนี้ไม่สุภาพนะคะ )

Thank you: mrsthinglish


สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ