คำศัพท์เกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ


สื่อ หมายถึง ติดต่อสารให้ถึงกัน เช่น ชักนำให้รู้จักกัน, สื่อความหมาย
และในปัจจุบันมีสื่อต่างๆมากมาย ที่ทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารได้สะดวกมากขึ้น
สื่อเหล่านั้นมีอะไรบ้าง วันนี้ได้รวบรวมคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมความหมายมาให้แล้วค่ะ
Media
สื่อ
Television
โทรทัศน์
Radio
วิทยุ
Journal
วารสาร
Documentaries
สารคดี
Situation comedies/ sitcoms
ละครขำขันทางโทรทัศน์
Current event shows
การแสดงเหตุการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน
Soap opera
ละครโทรทัศน์
News
ข่าว
Movies
ภาพยนตร์
Talk show
รายการที่เน้นการสัมภาษณ์
Detective show
รายการเกมนักสืบ
Mysteries
รายการลึกลับ
Nature shows
รายการชีวิตตามธรรมชาติ
Dramas
รายการละครทีวี
Weather
รายการสภาพอากาศ
Sports
รายการกีฬา
Game shows
รายการเกมการแข่งขันทางโทรทัศน์
Variety shows
รายการนานาสาระ
Talent shows
รายการแสดงความสามารถ
Commercials
รายการโฆษณา
Broadcast
ออกอากาศ
Network TV
โทรทัศน์เครือข่าย
Commercial TV
โทรทัศน์เพื่อการพาณิชย์
Public TV
โทรทัศน์สาธารณะ
Cable TV
โทรทัศน์ตามสายเคเบิล
Pay per view
โทรทัศน์ที่มีค่าใช้จ่ายในการชม

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ