แผ่นดินไหว คำศัพท์เเละประโยคเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเป็นภาษาพม่า ( แผ่นดินไหวภาษาพม่า )

แผ่นดินไหว
เป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือการเขย่าของพื้นผิวโลก

เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถ

ก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง

ที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิต ส่วนสาเหตุของการ

เกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ

โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจาก

การกระทำของมนุษย์ได้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า ที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ

นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่ง ๆ จะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000 ครั้ง
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ เท่านั้น คนทั่วไปจะไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน

ေျမငလ်င္
ဆိုသည္မွာ ကမာၻ႔ေျမမ်က္ႏွာျပင္လႊာကို တုန္ခါ၊ လႈပ္႐ွားေစျခင္းျဖင့္ ကမာၻၾကီးမွ ၎၏ ျဖစ္တည္မႈမွ်ေျခကို ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။
ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၊ ေနအိမ္ႏွင့္ သက္႐ိွတို႔အား ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။
ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း အမ်ားစုမွာ သဘာဝျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
လူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေျမငလ်င္လႈပ္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ္လဲ
သဘာဝအရ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေျမငလ်င္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာပါက အင္အား ျပင္းထန္မႈ နည္းပါးပါသည္။
တစ္ေန႔လ်င္ ေျမအလ်င္ အၾကိမ္ (1,000) ခန္႔ လႈပ္ေလ့ ႐ိွသည္ဟု ဘူမိေဗဒပညာ႐ွင္မ်ားမွ ခန္႔မွန္းထားၾကျပီး
၎တို႔ထဲမွ အမ်ားစုမွာ ခပ္သာသာေလးသာ လႈပ္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ လူအမ်ားစု အေနႏွင့္ တုန္ခါမႈကို မသိ႐ိွခံစားႏိုင္ၾကပါ။


ေျမငလ်င္
เมียงะเลียน
แผ่นดินไหว
တုန္ခါမႈ
เตาคามุ
การสั่นไหว
ေျမငလ်င္ျဖစ္ေပၚမႈေဒသ
เมียงะเลียนเพียะปอมุเดต๊ะ
เขตแผ่นดินไหว
ဧရာမ စူနာမီလိႈင္း
เอยามะ ซูนามีล่าย
คลื่นยักษ์สึนามิ
ေရေအာက္လိႈင္း
เยเอ๊าล่าย
คลื่นใต้น้ำ
ေရၾကီးမႈ
เยจี้มุ
น้ำท่วม
ေျမျပိဳမႈ
เมียเปียวมุ
แผ่นดินถล่ม
႐ႊံ႕ႏြံစီးျပိဳမႈ
ชดนนซี่เปียวมุ
โคลนถล่ม
ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္ၾကံဳေတြ႔ရသူ
เบ้อันดะแย ทิค้ายเจ่าเต๊วยะตู่
ผู้ประสบภัย
ဒုကၡသည္
เด๊าคะแต
ผู้ลี้ภัย
ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေရာက္ရသူ
กันโซ่โม่มาวจ๊ะย้าวยะตู่
ผู้เคราะห์ร้าย
ဖ်က္ဆီးမႈ
เพียดซี่มุ
การทำลาย
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေ႐ွာင္႐ွားမႈ
เช้วเปี้ยวเฉ่าช่ามุ
การอพยพ
ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈခံရသူ
ทิค้ายเต็ดย้าวมุ ขั่นยะตู่
ผู้ได้รับผลกระทบ
ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈေဒသ
เบ้อันดะแย จะเย้ามุเดต๊ะ
เขตประสบภัยพิบัติ
ေျမငလ်င္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အလားအလာ႐ိွေဒသမ်ား
เมียงะเลียน เพียดปั้วนายติ๊ อะล่าอะลาชิเดต๊ะเมี่ย
สถานที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหว
ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္
กั๊ดเบ้อันดะแย
อันตรายจากภัยพิบัติ
ေျမငလ်င္ ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ
เมียงะเลียน โซตีมา บาแล่
แผ่นดินไหวคืออะไร

မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျမငလ်င္ ျဖစ္ေပၚရသနည္း

มีติ๊ อะจ้าวเจ๊า เมียงะเลียน เพียดปอยะตะนี่
แผ่นดินไหวเกิดจากสาเหตุใด
ေျမငလ်င္သည္ မည္မွ် အႏၱရာယ္ ၾကီးပါသလဲ
เมียงะเลียนตี มีเมียะ อันดะแย จี้บ่าตะแล่
แผ่นดินไหวมีความอันตรายแค่ไหน

ေျမငလ်င္၏ ျပင္းထန္မႈ အတိုင္းအတာမွာ မည္မွ်အထိ ႐ိွႏိုင္ပါသနည္း

เมียงะเลียนอิ๊ เปี้ยนถั่นมุ อะต้ายอะต่าหม่า มีเมียะอะทิ ชินายบ่าตะนี่
แผ่นดินไหวมีความรุ่นแรงมากแค่ไหน
ေျမငလ်င္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ ရင္ဆုိင္ေျဖ႐ွင္း ရမလဲ
เมียงะเลียนเน็ด ซัดเลี่ยนแย้ว จะนดโด๊ มีโต๊ะ เย็นซาย เพียเช่น ยะมะแล่
เรามีวิธีรับมือกับแผ่นดินไหวอย่างไร
ေျမငလ်င္သည္ မည္သည့္ အခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသနည္း
เมียงะเลียนตี มีติ๊ อะไชน้าย เพียดปอนายบาตะนี่
แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อใด

ေျမငလ်င္လႈပ္မည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔မည္ပံု သိ႐ိွႏိုင္ပါသလဲ

เมียงะเลียน เล้ามีโก่ จะนดโด๊ะ มีโตะมีเป่า ติ๊ชินายบ่าตะแล่
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเกิดแผ่นดินไหว

ေျမငလ်င္လႈပ္ျပီးေနာက္ အျခားေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ား ထပ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသလား

เมียงะเลียนเล้าปี้เน้า อะช่าเน้าเว็ดแต้ว เพียดยัดเมี่ย ทัดเซ็ด เพียดปอลาบ่านายบ่าตะล่า
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวจะมีเหตุการณ์อื่น ๆ ตามมาหรือไม่
ေျမငလ်င္သည္ မည္သည့္ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေလ့ ႐ိွသနည္း
เมียงะเลียนตี่ มีติ๊ ต้ายเปียนายงันเมี่ยน้าย เพียดปอเล้ ชิตะนี่
แผ่นดินไหวมักจะเกิดขึ้นในประเทศไหนบ้าง

ေျမငလ်င္ လႈပ္ပါက မည္သို႔မည္ပံု ျပဳမူရမလဲ

เมียงะเลียน เล้าบาก๊ะ มีโต๊ะมีเป่า เปี๊ยวมูยะมะแล่
หากเกิดแผ่นดินไหวจะปฏิบัติตัวอย่างไร
အဘယ္ေၾကာင့္ ဤကမာၻၾကီး၌ ေျမငလ်င္ လႈပ္ရပါသလဲ
อะแบเจ๊า อีกะบาจี้น้าย เมียงะเลียน เล้ายะบาตะแล่
ทำไมแผ่นดินไหวต้องเกิดขึ้นกับโลกใบนี้

*** หากเปิดมาเเล้วตัวอักษรพม่าไม่ขึ้น ให้คัดลอกไปวางใน word ก่อนนะคะ (โดยที่เครื่องนั้นๆต้องมีฟ้อนต์ภาษาพม่าด้วยค่ะ)

CR. www.pasa24.com