วิถีเด็กจบวิทยาลัยนานาชาติปี 2559 Life of international college 2016 graduated student

สวัสดีค่ะทุกคน เข้าสู่ช่วงรับปริญญาอีกครั้งในทุกปี

หวนให้ผู้เขียนคิดถึงช่วงจบใหม่ๆเลย

วันนี้จะมาเล่าชีวิตการเรียนวิทยาลัยนานาชาติ ว่าเรียนอะไรบ้างตลอดหลักสูตร

เผื่อผู้อ่านสนใจ หรือกำลังตัดสินใจ ว่าเรียนไปแล้วคุ้มไหม

เขาเรียนอะไรกัน เนื้อหาเป็นยังไงแต่ละปี ต่างจะหลักสูตรปกติมากไหม

Hello, everyone it is coming to graduated perioad again, like in every year.

It reminds me to think of mine.

Today, I am going to talk about life in international college. what did we study throughout the program.

For reader who are interested this program or deciding to learn. It worth or not.

What do they study? What is the course in each year? How it different from normal program?

จะยกตัวอย่างของมหาลัยขอนแก่นนะคะ

สำหรับปีแรกนะคะ จะเริ่มเรียนวิธีพื้นฐานทั่วไป ทุกสาขาเรียนคล้ายกัน เช่น

Critical Reading and Writing จะเรียนเรื่องการเขียน ในห้องเน้นการเขียนเรียงความตามหัวข้อค่ะ

Aesthetics for life จะเรียนเกี่ยวกับสุนทรียภาพความงามต่างๆ จะออกแนวอภิปรายแบบกลุ่มค่ะ

Information literacy จะออกแนวการใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ข้อมูลอ้างอิงในการทำวิจัยหรือพื้นฐานสู่ทบทวนวรรณกรรมค่ะ

เทอมสองของปีหนึ่ง ก็ยังอยู่การเขียนภาษาให้แข็งแรงกับ Academic English

เริ่มวิชาเลือกภาษาที่สาม Chinese for communication I เป็นแบบพื้นฐานเลยตั้งแต่ b p m d t เลยค่ะ

และ Globalisation studies จะออกแนวอภิปรายเดี่ยวค่ะในหัวข้อที่สนใจ

นี่คือคร่าวๆในช่วงปีแรกนะคะ

This is example, international college in Khon Kaen University information.

For freshman, basic course in every majors have similar in subjects.

For example, Critical Reading and Writing is about writing. It focuses on essay, the topic follows lecturer.

Next, Aesthetics for life is group class discussion about beauty of life.

Then, Information literacy is about how to use technology for information of research or literature review.

In the second semester of freshman, still learn how to write in advance on Academic writing.

Then, starting to choose third language. it is Chinese for communication I, basic in content b p m d t.

And Globalisation studies, it is individual presentation class with personal interested topic.

These are all example of first year.