ประโยคบอกความรู้สึก ในวันวาเลนไทน์ เป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมคำอ่าน Valentine's Day

毎年の2月14日は、
「愛の日」です、
またはバレンタインデーです、
世界中の多くの国で祝われています。
มายโทซิ โนะ นิงะทสึ จูโยะคะ วะ
「ไอ โนะ ฮิ」เดส
มะตะวะ บะเลนไทเต เดส
เสะไคจู โนะ ออคุ โนะ คุนิ เตะ อิวะเระเดะ อิมัส

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี
เป็น " วันแห่งความรัก "
หรือ Valentine's Day
มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก

カードに書いてみてください、
または、直接メッセージとして送信できます。
คาโตะ นิ ไค อิ เตะ มิเตะ คุตะไซ
มะตะวะ โชคุเซะทสึ เมะเซจิ โตะซิเตะ โซซิน เตะคิมัส

ลองนำไปเขียนเป็นการ์ด
หรือส่งเป็นข้อความได้เลยค่ะ

あなたを愛してる、どのように、どうして、
どこからさえもわからずに。
อะนะตะ โอะ ไอซิเตะรุ โตะโนะโยนิ โตซิเตะ
โตะโคะคะระซะเอะโมะ วะคะระทสึนิ

ฉันรักเธอโดยไม่รู้เลยว่า รักอย่างไร ทำไมถึงรัก
หรือแม้แต่ว่ามันเกิดมาจากไหน

あなたが誰かを愛するときに、
あなたは愛する人の心まで届けるために何でもする。
อะนะตะ งะ ตะเระคะ โอะ ไอสุรุ โทะคินิ
อะนะตะ วะ ไอสุรุ ฮิโตะ โนะ โคะโคะโระ มะเตะ โทะโตะเคะรุ ทะเมะนิ นันเตะโมะ สุรุ

เมื่อคุณรักใครสักคน
คุณจะทำทุกอย่างเพื่อชนะใจเขา

私はあなたに対して気持ちがある。
วะตะชิ วะ อะนะตะ นิ ไทซิเตะ คิโมะชิ งะ อารุ
ฉันรู้สึกบางอย่างกับเธอ

私はあなたのことが好きです。
วะตะชิ วะ อะนะตะ โนะ โคโตะ งะ สุคิ เดส
ฉันรู้สึกดีกับเธอ

私はあなたに恋をしました。
วะตะชิ วะ อะนะตะ นิ โคะอิ โอะ ซิมะซิตะ
ฉันคิดว่าฉันตกหลุมรักเธอเข้าแล้ว

あなたは私にとってとても可愛い。
อะนะตะ วะ วะตะชิ นิ โทะเตะ โทะเตะโมะ คะวะอิ
คุณน่ารักสำหรับฉัน

あなたは私のすべてです。
อะนะตะ วะ วะตะชิ โนะ สุเปะเตะ เดส
คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน

あなたは私を驚かせる。
อะนะตะ วะ วะตะชิ โอะ โอะโตะโรคะเซรุ
คุณทำให้ฉันประทับใจ

私はあなたに憧れる。
วะตะชิ วะ อะนะตะ นิ อะโคะงะเระรุ
ฉันชอบคุณมาก

あなたは私の愛しい子です。
อะนะตะ วะ วะตะชิ โนะ อิโตะซีฌคะ เดส
เธอเป็นที่รักของฉัน

私はあなたなしでは生きていけない。
วะตะชิ วะ อะนะตะ นะซิเตะวะ อิคิเตะ อิเคะไน
ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ

あなたは私のすべてです。
อะนะตะ วะ วะตะชิ โนะ สุเปะเตะ เดส
เธอเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน

私たちが一緒にいてほしい。
วะตะซิ ตะชิ งะ อิโชนิ อิเตะโฮะซี
ฉันอยากให้เราอยู่ด้วยกัน


私はあなたのもの。
วะตะซิ วะ อะนะตะ โนะโมะโนะ
ฉันเป็นของเธอ

あなただけを愛してるよ。
อานะตะ ดะเคะ โวะ ไอชิเตะรุโย
ฉันรักคุณคนเดียว

ずっとずっと一緒に居ようね。
สุตโตะ สุโต อิชโชวนิ อิโย่ว เนะ
อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆ นะ

あなたはタイプだよ。
อานะตะ วะ ไท้ปุ ดะโย
คุณคือคนที่ใช่

ずっとそばに居たい。
สุตโตะ โซบะ นิ อิตั้ย
อยากอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆ

いなくならないようにね。
อินะคุ นาราไน โย่วนิ เนะ
อย่าหายไปไหนนะ

抱いてもいい?
ไดเตะโหมะ อิ้?
ขอกอดหน่อยได้ไหม

付き合ってくれない?
ซึคิ อัตเตะ คุเรไหน?
เป็นแฟนกันนะ

あなたは不可欠な者です。
อานะตะ สะ ฟุคะเคะซึ นะ โมโนะ เดส
ฉันขาดเธอไม่ได้

結婚しましょう。
เคกโคง ชิมาโชว
แต่งงานกับเรานะ

愛してるよ。
ไอชิเตะรุโย
ฉันรักคุณ

隣に居る「あなた」が予約してるので、「心は空いてない」よ。
โทนาริ นิ อิรุ「อานะตะ」งะ โยยะคุ ชิเตะรุ โนเดะ, 「โคโคโระ วะ ไอเตะไน่」โยะ
-> “หัวใจไม่ว่าง" เพราะมี "เธอ" คนข้างๆ จองแล้ว

バレンタインデーは一日しかないが、あなたを好きなのは毎日。
บะเรนไทน์เด วะ อิจอนิจิ ชิคะไน่ งะ,อานะตะ โวะ สุคิ นะโนะวะ ไมนิจิ
-> วาเลนไทน์ มีแค่วันเดียว แต่รักเธอคนเดียวมีทุกวัน


雨が降ってるのは自然現象だが、あなたを大好きなのは特別な現象。
อะเมะ งะ ฟุตเตะรุโนะ วะ ชิเซนเงงโชว ดะงะ, อานะตะ โวะ ไดสุคิ นะโนวะ โทคุบัซึนะ เงเงโชว
-> ฝนตกเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ฉันรักคุณมาก เป็นเรื่องพิเศษ

勉強なんて疲れるけど、お互いに勉強し合うと恋愛になるのよ。
เบงเคียว นั่นเตะ ซึคาเระรุ เคโดะ, โอทางัย นิ เบงเคียว ชิเอา โต๊ะ เรนไอ นินารุ โนะโยะ
-> เรียนเยอะๆ อาจจะเหนื่อย แต่ถ้าเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ อาจจะรัก

看護婦みたいに看護ができないが、あなたの面倒を見るのは何年も喜ぶ。
คังโกะฟุ มิตั้ย นิ คังโกะ ดเคิไน่ งะ, อานะตะ โนะ เมนโว โวะ มิรุ โนะวะ นันเนนโมะ โยโรโคบุ
-> อาจไม่ได้ดูแลดีเหมือนพยาบาล แต่จะอยู่ดูแลไปนานๆ เป็นปีๆ

都心地はビルしかないが、心の中にはアナタしかいないよ。
โตะชินจิ วะ บิหรุ ชิกะไน่ งะ, โคโคโระ โนะ นาคะ วะ อานะตะ ชิกะ อิไน่ โยะ
-> ใจกลางเมืองมีแต่ตึก แต่ในใจความรู้สึกมีแต่เธอ

一歩目は大事だが、一緒に歩むのはもっと大事。
อิปโปะเมะ วะ ไดจิ ดะงะ, อิชโชว นิ อะยุมุ โนวะ โมตโตะ ไดจิ
-> ก้าวแรกว่าสำคัญ แต่ก้าวไปด้วยกันสำคัญกว่า

出会いは突然だが、お互いの恋愛は一生懸命。
เดะไอ วะ โทซึเซน ดะงะ, โอะทะงัย โนะ เรนไอ วะ อิชโชวเคมเม
-> การพบกันอาจเป็นเรื่องบังเอิญแต่การที่เรารักกันคือความตั้งใจ

文の中に愛という言葉がないかもしれません、
しかし信じられることは、このメッセージを受け取った人が
微笑んで、あなたはどう思っているのがすぐわかります。
ปุน โนะ นะคะนิ ไอ โทะ ยู โคโตะปะ งะ ไน คะโมะซิเระมะเซ็น
ซิคะซิ ซินจิระเระรุโคะโตะวะ โคะโนะ เมะเซจิ โอะ อุเคะโทะตะฮิโตะงะ
โฮะโฮะเอนเตะ อะนะตะ วะ โตโอะโมะเตะอิรุ โนะงะ สุกุวะคะริมัส
-> อาจจะไม่มีคำว่ารักในประโยค
เเต่เชื่อได้เลยว่าผู้ที่ได้รับข้อความนี้
จะยิ้มเเละรู้ทันที ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขา

Cr.Pasa24.com


สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ