คำศัพท์ภาษาเกาหลี - ไทย

คำศัพท์การทักทาย
안녕(อันยอง) สวัสดี
처음 (ชออึม) ครั้งแรก
븹다 (เบบดา) พบกัน
감사 하 나 (กำซาฮาดา) ขอบคุณ
당신 (ดังซิน) คุณ
평안 하 다 (พยองอันฮาดา) สบายดี
반갑 다 (บันกับดา) ยินดี
여보 세 요 (ยอโบเซโย้) ฮัลโหล
성함 / 이름 (ซองฮำ/อีรืม) ชื่อ
무엇 (มูออด) อะไร

คำศัพท์การขอโทษ
미안 하 다 (มีอันฮาดา) ขอโทษ
유감 스 럽 다 (ยูกำซือหรอบดา) เสียใจ
용서 하 다 (ยงซอฮาดา) ขออภัย
잘못 하 다 (จัลมดฮาดา) ทำผิด
괜잖 다 (แกวนซันทา) ไม่เป็นไร


ขอบคุณข้อความดีๆ จาก https://sites.google.com/site/ponggkorea/phasa-keahli-ni-chiwit-praca-wan


สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ