เมื่อวาน เมื่อวานซืน วันมะรืน เขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร กริยาวิเศษณ์บอกเวลา Time Adverbs 1. today วันนี้
 2. tomorrow วันพรุ่งนี้
 3. yesterday เมื่อวานนี้
 4. ago ที่ผ่านมา / ที่แล้ว
 5. this morning เช้าวันนี้
 6. 20 minutes ago 20 นาที ที่แล้ว
 7. yesterday evening เย็นวานนี้
 8. the previous day วันก่อน
 9. this month เดือนนี้
 10. the day before yesterday เมื่อวานซืน
 11. an hour ago หนึ่งชั่วโมงที่แล้ว
 12. every other day วันเว้นวัน
 13. this week สัปดาห์นี้
 14. next time คราวหน้า / ครั้งต่อไป
 15. tomorrow afternoon พรุ่งนี้ช่วงบ่าย
 16. the day after tomorrow วันมะรืน
 17. the following day วันรุ่งขึ้น
 18. last time ครั้งล่าสุด / ครั้งสุดท้าย
 19. this year ปีนี้
 20. last week สัปดาห์ที่แล้ว
 21. last month เดือนที่แล้ว
 22. last year ปีที่แล้ว
 23. last night เมื่อคืน / คืนที่ผ่าน
 24. next week สัปดาห์หน้า
 25. next year ปีหน้า
 26. In two days ภายในสองเดือน
 27. the following year ปีหน้า
Cr. IG: mrsthinglish

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ