คำศัพท์ที่ใช้ใน " สนามบิน "

วันนี้มีคำศัพท์มาให้ท่องจำกันนะคะ
เป็นคำศัพท์ที่เราพบเจอบ่อยๆในเวลาเดินทาง หรือบางคนอาจจะทำงานอยู่ ณ ที่นั้น
ถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆละกันนะคะ
คำศัพท์เกี่ยวกับสนามบิน.
 1. Air traffic control หอควบคุมการบิน
 2. Aircraft , Airplane เครื่องบิน
 3. Airline สายการบิน
 4. Airport สนามบิน
 5. Arrivals เที่ยวบินขาเข้า
 6. Cabin ห้องโดยสาร
 7. Cockpit ห้องนักบิน
 8. Control tower หอควบคุม
 9. Customs ศุลกากร
 10. Information ข้อมูล
 11. Ticket offices ห้องจำหน่ายตั๋ว
 12. Lockers ตู้ / ลิ้นชัก
 13. Payphone โทรศัพท์สาธารณะ
 14. Restaurant ร้านอาหาร
 15. Tax free shopping สินค้าปลอดภาษี
 16. Transfers โยกย้าย / เคลื่อนย้าย
 17. Flight connections การต่อเที่ยวบิน
 18. Flight number หมายเลขเที่ยวบิน
 19. Gate ประตูขึ้นเครื่อง
 20. Information Counter บริการสอบถาม
 21. In-flight manual คู่มือบนเครื่องบิน
 22. International flight เที่ยวบินต่างประเทศ
 23. Landing ลงจอด
 24. Lost and Found บริการติดตามสัมภาระ
 25. Oversize baggage claim ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
 26. Passengers lounge ห้องรับรองผู้โดยสาร
 27. Plane เครื่องบิน
 28. Customs official เจ้าหน้าที่ศุลกากร
 29. Currency Exchange บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
 30. Delayed ล่าช้า
 31. Departures เที่ยวบินขาออก
 32. Departures are delayed เที่ยวบินขาออกล่าช้า
 33. Departure lounge ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
 34. Direct flight เที่ยวบินไม่จอดเเวะ
 35. Domestic flight เที่ยวบินภายในประเทศ
 36. Duty free shop ร้านค้าปลอดภาษี
 37. Emergency exit ทางออกฉุกเฉิน
 38. Emergency landing ลงจอดฉุกเฉิน
 39. Air hostess พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้หญิง
 40. Air host พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้ชาย
 41. Pilot นักบิน
 42. Co-pilot ผู้ช่วยนักบิน
 43. Suites class ชั้นสวิท
 44. First class ชั้นหนึ่ง
 45. Business class ชั้นธุรกิจ
 46. Economy class ชั้นประหยัด
 47. Passengers ผู้โดยสาร
 48. Take off เครื่องบินขึ้น
 49. Landing เครื่องบินลง
 • by https:

สั่งงานแปล

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ