ประโยคคำถาม How, What, Why, Who, Which, When Questions


ประโยคคำถาม W&H Questions
Where-ที่ไหน
ใช้ถามเกี่ยวกับ "สถานที่ต่าง ๆ" เช่น
Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
I live in Loei. ฉันอาศัยอยู่ที่เลย
Where is the cat? แมวอยู่ที่ไหน
Under the tree. อยู่ใต้ต้นไม้
When-เมื่อไหร่
ใช้ถามเกี่ยวกับ "วัน,เวลา,โอกาสพิเศษ" เช่น
When can I see you? เมื่อไหร่ฉันจะได้พบคุณ
This weekend. สุดสัปดาห์นี้
Who-ใคร
ใช้ถามเกี่ยวกับ "คน" เช่น
Who is this? นี่คือใคร
This is Kylie. นี่คือไคลี่
How-อย่างไร
ใช้ถามเกี่ยวกับ "วิธีการ, สถานการณ์" เช่น
How is the weather? อากาศเป็นไง
It is very cold now. ตอนนี้หนาวมาก
Which-อันไหน, สิ่งไหน
ใช้ถามเกี่ยวกับ "ตัวเลือกต่าง ๆ ที่มี" เช่น
Which book is yours? หนังสือเล่มไหนเป็นของคุณ
This one เล่มนี้

What-อะไร
ใช้ถามเกี่ยวกับ "สิ่งต่าง ๆ คน, สัตว์, สิ่งของ" เช่น
What is in the cage? อะไรอยู่ในกรง
A bird. นกตัวหนึ่ง
What is your father? พ่อของคุณทำอาชีพอะไร
He is a doctor. เขาเป็นหมอ
What is this? นี่คืออะไร
This is an apple. นี่คือแอปเปิ้่ล
Why-ทำไม
ใช้ถามเกี่ยวกับ "เหตุผล, สาเหตุ" เช่น
Why are you crying? ทำไมคุณถึงร้องไห้
I am heartbroken. ฉันอกหัก
Why do you go to the book store? คุณไปร้านหนังสือทำไม
To buy a book. ไปซื้อหนังสือ
.

ขอบคุณความรู้ดี ๆ จาก: mrsthinglish

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ