ประโยคไหนบ้างที่สามารถใช้แทน I am not sure

Other ways to say I AM NOT SURE

ในภาษาอังกฤษมีหลายคำ หลายประโยคและหลายวิธีในการจะบอกว่า ไม่แน่ใจ/ฉันไม่แน่ใจ หรือ ไม่มั่นใจ/ฉันไม่มั่นใจ

หลาย ๆ คนอาจจะรู้แล้ว แต่ใครที่ยังไม่รู้ วันนี้มาลองดูกันค่ะ ว่ามีประโยคไหนบ้าง

I am not sure.
ฉันไม่แน่ใจ / ไม่มั่นใจ

I am not sure ฉันไม่แน่ใจ
I am not sure where they live.
ฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน
I am unsure ฉันไม่แน่ใจ
I am unsure about where to go.
ฉันไม่แน่ใจว่าจะไปไหนดี

I am not quite sure ฉันไม่ค่อยแน่ใจ
I am not quite sure who will be there.
ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าใครจะอยู่ที่นั่น
I am uncertain/not certain ฉันไม่แน่ใจ
I am uncertain that I love you.
ฉันไม่แน่ใจว่าฉันรักคุณ
I guess ฉันเดาว่า / ฉันคิดว่า
I guess you are right.
ฉันเดาว่าคุณพูดถูก
I doubt ฉันสงสัย (ไม่น่าจะเกิดขึ้น)
I doubt she will come.
ฉันสงสัยว่าหล่อนคงไม่มา
May be อาจจะ (น่าจะเป็นไปได้)
I may be back next year.
ฉันอาจจะกลับมาปีหน้า
Probably น่าจะ/อาจจะ
I am probably too sensitive.
ฉันอาจจะอ่อนไหวเกินไป
Perhaps บางที
Perhaps I should tell them.
บางทีฉันควรบอกพวกเขา
I am not really sure ฉันไม่แน่ใจจริง ๆ
I am not really sure about what happened.
ฉันไม่แน่ใจจริง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ขอบคุณแนวทางประโยคจาก IG: mrsthinglish

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ