เงินพดด้วง and the cabinet

ในทุกๆภาษาจะมีคำศัพท์ที่มีที่มาจากสิ่งของที่จับต้องได้ในการทำกิจกรรมนั้นๆ เช่น จากที่ปรากฎในสมัยสุโขทัย สื่อกลางการแลกเปลี่ยนที่ทำมาจากแท่งโลหะเงินทุบปลายเข้าหากันเป็นก้อนกลมๆแล้วประตับตราประจำรัชกาลลงไป เป็นที่มาของคำว่า "เงิน (เพราะทำมาจากเงิน) เงินตรา (คือเงินที่มีการประทับตรา) และเงินพดด้วง (พดคือ งอ ด้วง คือกลมๆเหมือนด้วง นี่ถ้ามองเป็นหอยคงเรียกว่า เงินพดหอย 5555) สำหรับภาษาอังกฤษ คำว่า cabinet ในความหมายที่เราคุ้นเคยกันว่าเป็น "คณะรัฐมนตรี" นั้น มีที่มาจากศตวรรษที่ 16 จากวลีที่ว่า "cabinet counsel" หมายถึงกิจกรรมที่คณะที่ปรึกษาของกษัตริย์มีการประชุมเพื่อถวายคำแนะนำในห้องเล็กๆ จนกระทั่งพระเจ้า Charles ที่ 1 ได้เรียกขานคำว่า cabinet council อย่างเป็นทางการ (cabinet ห้องแคบๆอย่างกับตู้ council คณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน) และได้รับการสื่อความหมายถึงคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน ถ้าสังเกตดูการประชุมคณะรัฐมนตรีของอังกฤษในปัจจุบันก็ยังกระทำกันใน "ตู้" เหมือนเดิม ขนาดห้องค่อนข้างเล็ก ส่วนห้องประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยมีขนาดใหญ่มากเลยทีเดียว เป็น room council

http://www.royalthaimint.net/index.php… 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_the_United_Kingdom

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ