ตัวเลขภาษาเกาหลี พร้อมคำอ่าน


ตัวเลขในภาษาเกาหลีที่ใช้กับจำนวนนับ

 • 하나(ฮานา)= 1
 • 둘(ทุล) = 2
 • (เซ็ท) = 3
 • (เน็ท)= 4
 • 다섯(ทา ซ็อด) = 5
 • 여섯(ยอ ซ็อด) = 6
 • 일곱 (อิล กบ) =7
 • 여덟(ยอ ดอล) =8
 • 아홉(อา ฮบ) =9
 • (ยอล) =10


ตัวเลขในภาษาเกาหลีที่ใช้กับ วัน เดือน ปี และ ราคา

 • 일(อิล) = 1
 • (อี) = 2
 • (ซัม) = 3
 • (ซา) = 4
 • (โอ) = 5
 • (หยุก) = 6
 • (ชิล) = 7
 • (พัล) = 8
 • (คู) = 9
 • (ชิบ) = 10

.

.


ขอบคุณคำศัพท์ดี ๆ จาก: sanook.com

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ