ตัวเลขภาษาเกาหลี พร้อมคำอ่าน


ตัวเลขในภาษาเกาหลีที่ใช้กับจำนวนนับ

 • 하나(ฮานา)= 1
 • 둘(ทุล) = 2
 • (เซ็ท) = 3
 • (เน็ท)= 4
 • 다섯(ทา ซ็อด) = 5
 • 여섯(ยอ ซ็อด) = 6
 • 일곱 (อิล กบ) =7
 • 여덟(ยอ ดอล) =8
 • 아홉(อา ฮบ) =9
 • (ยอล) =10


ตัวเลขในภาษาเกาหลีที่ใช้กับ วัน เดือน ปี และ ราคา

 • 일(อิล) = 1
 • (อี) = 2
 • (ซัม) = 3
 • (ซา) = 4
 • (โอ) = 5
 • (หยุก) = 6
 • (ชิล) = 7
 • (พัล) = 8
 • (คู) = 9
 • (ชิบ) = 10

.

.


ขอบคุณคำศัพท์ดี ๆ จาก: sanook.com