คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ โรคไวรัสCOVID-19 (Coronavirus)

Coronavirus คือ “ชื่อของไวรัส” หรือ Coronavirus disease starting in 2019
ก็คือ Covid-19 โดยได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

WHO คือ “องค์การอนามัยโลก”
(ย่อมาจาก World Health Organization)
มีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของทุกคนบนโลก

Work From Home (WHF) คือ การทำงานจากที่บ้าน
โดยใช้ระบบออนไลน์เป็นหลัก เป็นหนึ่งในช่องทาง Social Distancing เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

COVID-19
CO ย่อมาจาก Corona
VIย่อมาจาก Virus
D ย่อมาจาก Disease
19 ย่อมาจาก 2019
-----------------------
pandemic การระบาดที่แพร่กระจายในวงกว้างไปทั่วโลก
communicable disease โรคติดต่อ
symptoms อาการ
disease โรค
infect ติดเชื้อ
pandemic การระบาดของโรค
contamination การปนเปื้อน
fever ไข้

quarantine การกักตัว
Home Quarantine กักตัวเองที่บ้าน
incubation period ระยะฟักตัว
avoid หลีกเลี่ยง
hand sanitizer เจลล้างมือ
spread แพร่กระจาย
droplets ละอองน้ำลาย
patient ผู้ป่วย

spreader ผู้แพร่กระจาย
surgical mask หน้ากากอนามัย
self-monitoring การสังเกตอาการตัวเอง
Close contact ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
transmission การแพร่เชื้อ
prevent ป้องกัน
protect ปกป้อง
social distancing การเว้นระยะห่างจากสังคม

Cr.Pasa24.com

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ