การนับเลข ภาษาเวียดนาม พร้อมคำอ่าน


จำนวนและตัวเลข


จำนวน  หมายถึง ปริมาณในทางคณิตศาสตร์  ที่แสดงให้ทราบว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด เช่น แสดงปริมาณของ คน สัตว์ พืช หรือสิ่งของต่างๆ เป็นต้น  ตัวเลข  หมายถึง สัญลักษณ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้เขียนแทนจำนวน ระบบจำนวนที่เรานิยมใช้ คือ ระบบตัวเลขฮินดูอารบิก ซึ่งประกอบด้วย"เลขโดด" สิบตัว ได้แก่
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

เมื่อเขียนตัวเลขเป็นชุดแทนจำนวน เลขโดดแต่ละตัวจะมีค่ามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ของเลขโดดเหล่านั้น จำนวนนับ หมายถึงจำนวนที่เริ่มต้นตั้งแต่ 1 และเพิ่มขึ้นทีละ 1 เรื่อยๆไป ไม่มีที่สิ้นสุด
และวันนี้เราลองมาอ่านจำนวนหรือตัวเลขเป็นภาษาเวียดนามกันค่ะ มีมาให้ทั้งตัวเลข คำศัพท์และคำอ่านภาษาเวียดนามเลยนะคะ ลองนำไปปรับใช้กันได้เลยค่ะ


การนับเลขภาษาเวียดนาม (พร้อมคำอ่าน)

การนับเลข  Số đếm  (โฉ เด๋ม)
0   (คง)  - không  
  (โหมด)  -  Một
2   (ฮาย)  -   Hai
  (บา)  -   Ba
4   (โบ๋น)   -   Bốn
5   (นัม)  -   Năm
6   (เสา)   -   Sáu
7   (ไบ๋)   -   Bảy
8   (ต๋าม)   -   Tám
9
   (จิ๋น)  -   Chín
10   (เหมื่อย)   -  Mười
11   (เหมื่อย โหมด)  -  Mười một
12   (เหมื่อย ฮาย)  -  Mười hai
13   (เหมื่อย บา)  -   Mười ba
14   (เหมื่อย โบ๋น)  -   Mười bốn
15   (เหมื่อย ลำ)  -   Mười lăm
16   (เหมื่อย เสา) Mười sáu
17   (เหมื่อย ไบ๋) Mười bảy
18   (เหมื่อย ต๋าม)  -   Mười tám
19   (เหมื่อย จิ๋น)   -   Mười chín
20   (ฮาย เมือย)  -  Hai mươi
30   (บา เมือย)  Ba mươi
40   (โบ๋น เมือย)  Bốn mươi
50   (นัม เมือย)   -  Năm mươi
60   (เสา เมือย)  -  Sáu mươi
70   (ไบ๋ เมือย)  -   Bảy mươi
80   (ต๋าม เมือย)   -  Tám mươi
90   (จิ๋น เมือน)  -   Chín mươi
100   (โหมด จำ)  - Một trăm
1000  (โหมด หงิ่น)  -  Một nghìn
10,000   (เหมื่อย หงิ่น)  -  Mười nghìn
100,000   (โหมด จำ หงิ่น)  -   Một trăm nghìn
1,000,000  (โหมด เจี่ยว) Một triệu***หากคัดลอกคำศัพท์ของเราไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต Pasa24.com ด้วยนะคะ

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ