ขอโทษ ภาษาอังกฤษ ใช้คำไหนได้บ้าง นอกจากคำว่า "Sorry"

Sorry นะคะ,  Oh! sorry, I'm sorry 
ในปัจจุบัน คำเหล่านี้ใช่ไหมคะ ที่เรามักใช้แทนคำว่า "ขอโทษ"
แต่ในภาษาอังกฤษ คำว่าขอโทษยังมีอีกหลายคำที่ใช้แทนกันได้ แต่ละโอกาส แต่ละบริบท จะใช้คำและประโยคไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ

Pardon me  -   ขอโทษนะครับ
I’m totally sorry.   -  ขอโทษจริง ๆ นะครับ
I had that wrong.   -  ผมเข้าใจผิดเอง

Excuse me!  -  ขอโทษนะคะ
Excuse me for interrupting.   -  ขอโทษที่รบกวนค่ะ
Sorry about that.  -  ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยนะคะ
It's my fault.  -  มันเป็นความผิดของฉันเองค่ะ

Please forgive me.
   ยกโทษให้ฉันด้วย

Please forgive me about that.

  ได้โปรดให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น

Please don’t be mad at me.
  -  อย่าโกรธฉันเลย
I do apologize.   -  ฉันขอโทษจริง ๆ
  I apologize for being late.   -  ฉันขอโทษที่มาสาย

I’m terribly sorry.   -  ฉันขอโทษ(อย่างสุดซึ้ง)
My mistake  -  ความผิดของฉันเอง
ความผิดฉันเอง - จะใช้คำนี้ก็ได้ค่ะ (แบบไม่เป็นทางการ) >> My bad

I apologize for my mistake.  -  ขอโทษสำหรับความผิด
I want to apologize.  -  ฉันอยากจะขอโทษ
I’d like to apologize.  -  ฉันขอโทษ
How careless of me.  -  ฉันนี่มันสะเพร่าจริง ๆ (สะเพร่า หรือ ประมาท)

Please accept our sincerest apologies.
  โปรดยอมรับคำขอโทษที่จริงใจจากเราด้วยค่ะ


อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ