คำถามเกี่ยวกับการทำงาน


What do you do ?    คุณทำงานอะไร

What’s your job / occupation ?    คุณทำอาชีพอะไร

Are you a/an……?   คุณเป็น.....ใช่ไหม

I’m a/an...    ฉันเป็น....

Where do you work ?    คุณทำงานที่ไหน

I   work at ….      ฉันทำงานที่

I’m a/an…at…..     ฉันเป็น....อยู่ที่......

What company do you work for ?   คุณทำงานให้กับบริษัทอะไร


How much is your salary/wage do  you get ?   เงินเดือนคุณเท่าไหร่


How much salary/wage do you get ?   คุณได้เงินเดือนเท่าไหร่ 


How much is your income per month ?  คุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร่


How much is your wage per day?   คุณได้ค่าจ้างวันละเท่าไหร่


What kind of company do you work for?  คุณทำงานให้กับบริษัทประเภทไหน


What kind of companies did you apply to?    คุณสมัครงานกับบริษัทอะไร


What do you like about your job?   คุณชอบอะไรในงานที่ทำอยู่


What if  you get a job far away from home?    แล้วถ้าคุณได้งานที่อยู่ไกลบ้านล่ะ


What do you want to be (in the future )?   คุณอยากเป็นอะไร (ในอนาคต)


I wish to be  a/an…   ฉันอยากเป็น.....


ขอบคุณความรู้ดีๆ จาก

http://engenjoy.blogspot.com/2014/03/work.html


 


 

        

  

 

 

 

    

 

    

 

      

 

        


 

  

       

 

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ