คำย่อภาษาอังกฤษสำหรับคุยแชท(ที่ควรรู้)


รวมคำย่อภาษาอังกฤษสำหรับคุยแชท

สนทนา คือการคุยกัน ปรึกษาหารือกัน พูดจาโต้ตอบกัน เช่น สนทนาปัญหาส่วนตัว สนทนาสารทุกข์สุกดิบ ปรึกษาหารือกัน พูดจาโต้ตอบกันไปมาและการสนทนาที่นำมาฝากกันวันนี้นั้น คือการสนทนาผ่านข้อความ ผ่านตัวหนังสือหรือที่เราเรียกกันง่าย ๆ คือ "การคุยแชท"

การสนทนาผ่านระบบแชทไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาไหน ๆ เชื่อว่าแต่ละภาษาต้องมีคำย่อสำหรับตัดการสนทนาให้สั้นลงและเพื่อกระชับบทสนทนาให้จบแบบรวดเร็วหรือเรียกง่าย ๆ คือเป็นการพิมพ์แบบเร่งด่วนนั่นเอง ผู้อ่านที่เคยสนทนากันมาก่อนก็จะเข้าใจได้ง่าย โดยไม่ต้องอธิบายข้อความใด ๆ เพิ่มเติมเลย


BRB
  (Be right back)
ความหมาย: เดี๋ยวกลับมานะ

DIY
  (Do it yourself)
ความหมาย: ทำเองสิ

HIH
  (Hope this helps)
ความหมาย: หวังว่าจะช่วยได้นะ

MMW
  (Mark my words)
ความหมาย:  จำคำที่ฉันพูดไว้นะ

BTW
  (By the way)
ความหมาย:  ว่าแต่วา

TIA
 
(Thanks in advance)
ความหมาย:  ขอบคุณล่วงหน้า

YOLO
  (You only live once)
ความหมาย:  เรามีแค่ชีวิตเดียว (ใช้ไปเถอะ)

LOL
  (Laughing out loud)
ความหมาย:  หัวเราะหนักมาก "ขำมาก"

DGMW
  (Don’t get me wrong)
ความหมาย:  อย่าเข้าใจฉันผิด

NNTR
 (No need to reply)
ความหมาย:  ไม่ต้องตอบกลับก็ได้

NP
  (No problem)
ความหมาย:  ไม่มีปัญหา

NVM
 
(Never mind)
ความหมาย:  ไม่เป็นไร-ไม่มีอะไรแล้ว

OIC
  (Oh I see)
ความหมาย:  อ๋อ เข้าใจล่ะ

SFLR
 
(Sorry for late reply)
ความหมาย:  ขอโทษที่ตอบกลับช้านะ

TMR
  (Tomorrow)
ความหมาย:  พรุ่งนี้

TYT
  (Take your time)
ความหมาย:  ไม่ต้องรีบนะ

IMO
 
(In my opinion)
ความหมาย:  ในความคิดเห็นของฉันนะ

MMW
  (Mark my words)
ความหมาย:  จำคำพูดฉันไว้

NM
 
(Never mind” หรือ “Nothing much”)
ความหมาย:  ไม่เป็นไร

L8R
 
(Later)
ความหมาย:  ทีหลัง

NC
  (No comment)
ความหมาย:  ไม่มีความเห็น

LMK
 
(Let me know)
ความหมาย:  บอกฉันด้วย

ILY
  (I love you)
ความหมาย:  ฉันรักคุณ

AFAIK
  (As far as I know)
ความหมาย:  เท่าที่ฉันรู้

AFAIR
  (As far as I remember)
ความหมาย:  เท่าที่ฉันจำได้

AKA
  (Also known as)
ความหมาย:  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า…

ASAP
 
(As soon as possible)
ความหมาย:  เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

B/C
 
(Because)
ความหมาย:  เพราะว่า

CU
  (See you)
ความหมาย:  เจอกัน

EOD
 
(End of discussion)
ความหมาย:  สิ้นสุดการพูดคุย

FAQ
 
(Frequently asked questions)
ความหมาย:  คำถามที่พบบ่อย

FYI
  (For your information)
ความหมาย:  เพื่อบอกให้ทราบ

NRN
 (No reply necessary)
ความหมาย:  ไม่ต้องตอบก็ได้นะ

NYOB
 
(None of your business)
ความหมาย:  ไม่ใช่เรื่องของเธอ

HF
 (Have fun)
ความหมาย:  ขอให้สนุกนะ

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ