คำว่า ลอยกระทง เป็นภาษาพม่า เทศกาลลอยกระทง ภาษาพม่า

ลอยกระทง ในภาษาพม่าเขียนและออกเสียงอย่างไร
วิธีทำกระทงเป็นภาษาพม่า


เทศกาลวันลอยกระทง
(สี่มี่เคว็ดเมี่ยวแป้วด่อ)
ဆီးမီးခြက္ေမွ်ာပြဲေတာ္

ลอย (เมี่ยว)  ေမွ်ာ
ลอยกระทง (สี่มี่เคว็ดเมี่ยว) ဆီမီးခြက္ေမွ်ာ
พระจันทร์เต็มดวง (ละเปี๊ยะ) လျပည့္
อธิษฐาน (อะได๊ถั่น) အဓိဌာန္
กระทง (สี่มี่เคว็ด) ဆီမီးခြက္
เทียน (พะย่าวได่) ဖေယာင္းတိုင္
ธูป (อะเม่วได่) အေမႊးတိုင္
ดอกไม้ (ป้าน) ပန္း


วันลอยกระทง สำหรับคนไทย ตรงกับคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
ထိုင္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ေလာ္ကရထြန္ (ေခၚ) ဆီမီးခြက္ေမွ်ာပြဲေတာ္သည္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ (သို႔) တန္ေဆာင္မုန္း လဆန္း 15 ရက္ေန႔၌ တိုက္ဆိုင္ က်ေရာက္ပါသည္။

โดยทั่วไปแล้วจัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาในวันที่พระจันทร์เต็มดวงและเป็นช่วงที่น้ำเต็มตลิ่ง ผู้คนนิยมนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในกระทง เพื่อนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละบุคคล
ဆီမီးခြက္ ေမွ်ာျခင္းကို ကံအဆိုးအညံ့မ်ား ေျပေပ်ာက္ေစရန္ ယၾတာေခ်သည့္ သေဘာႏွင့္ ဂဂၤါျမစ္မင္းကို ေတာင္းပန္ျခင္း အခါအခြင့္ အျဖစ္ လျပည့္ညအခါ ေရျပည့္သည့္ အခ်ိန္၌ လာေရာက္ ျပဳလုပ္ေလ့ ႐ိွၾကပါသည္။ ဤပြဲေတာ္ အခါတြင္ လူတို႔မွ မိမိတို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ယံုၾကည္မႈ ရည္မွန္းဆႏၵအလိုက္ ဆုေတာင္းလ်က္ ပန္း၊ အေမႊးတိုင္၊ ဖေယာင္းတိုင္ (သို႔) အျခားေကာင္းႏိုးရာရာမ်ားကို ဆီမီးခြက္ထဲ၌ ထည့္သြင္း၍ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား တစ္ေလွ်ာက္ လာေရာက္ ေမွ်ာခ်ၾကေလ့ ႐ိွသည္။


วิธีการทำกระทงใบตองภาษาพม่า

กระทงใบตอง
ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ကရထြန္

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้ค่ะ
သံုးစြဲရမည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္။

1. ใบตอง
ငွက္ေပ်ာ႐ြက္

* นิยมใช้ใบตองตานี เพราะมีความเหนียว  สีเขียวสวยสม่ำเสมอ ไม่เปราะ ไม่ฉีกขาดง่ายและทนทาน
* ၾကြပ္ဆတ္ က်ိဳးျပတ္လြယ္မႈ သိပ္မ႐ိွေသာ တစ္႐ြက္လံုး  အစိမ္းေရာင္ ညီညာ၍ တာ႐ွည္ခံေသာ တာနီငွက္ေပ်ာ႐ြက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကေလ့ ႐ိွသည္။

2. ต้นกล้วย
ငွက္ေပ်ာပင္

3. เข็มหมุด หรือ ไม้จิ้มฟัน
ပင္အပ္ (သို႔) သြားၾကားထိုးတံ

4. ธูป
အေမႊးတိုင္

5. เทียน
ဖေယာင္းတိုင္

6. ดอกไม้  เช่น กล้วยไม้  ดาวเรือง
ပန္းပြင့္ ဥပမာ သစ္ခြ ထပ္တရာပန္း စသည္

7. เหรียญ
အေၾကြေစ့
 
ขั้นตอนการทำกระทง
ကရထြန္ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္

1. ตัดต้นกล้วยเพื่อทำฐานกระทง
ကရထြန္ေအာက္ခံ ျပဳလုပ္ရာ၌ သံုးမည့္ ငွက္ေပ်ာပင္ကို ျဖတ္ေတာက္ျပင္ဆင္ပါ။

2. เช็ดทำความสะอาดใบตองด้วยผ้าแห้งไปตามขวาง
အဝတ္ေျခာက္ျဖင့္ ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္ သုတ္၍ သန္႔႐ွင္းပါ။

3. ผึ่งใบตองให้อ่อนตัวลง
ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ ေပ်ာ့လာေအာင္ ေလသလပ္ခံပါ။

4. ตัดส่วนก้านใบตองออก
ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ အ႐ိုးကို ျဖတ္ပစ္ထုတ္ပါ။

5. ฉีกหรือตัดใบตองขนาดความกว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ
ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ကို အက်ယ္ 1.5 လက္မ၊ အ႐ွည္ 6 လက္မ အ႐ြယ္ခန္႔ ရေအာင္ ျဖဲ (သို႔) ျဖတ္ယူပါ။

6. พับใบตอง 2 ทบ ทั้ง 2 ด้าน จนมาบรรจบที่กึ่งกลางดังรูป (พับจำนวน 3 กลีบ ต่อ 1 ตับ)
ငွက္ေပ်ာ႐ြက္အနား ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ပံုအတိုင္း အလယ္၌ ဆံုေအာင္  2 ေခါက္ ေခါက္ပါ (ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ 1 ဖံုလ်င္ 3 လႊာ  ေခါက္ရန္)

7. นำใบตองที่พับแล้วมาวางซ้อนให้ลดหลั่นกัน 3 ชั้น
ေခါက္ျပီးေသာ ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ကို 3 ထပ္ အစဥ္လိုက္ အထက္ေအာက္ ဆင့္စီေပးပါ။

8. วางแต่ละตับลงบนฐานกระทงที่เตรียมไว้
ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ တစ္ဖံုခ်င္းစီကို ျပင္ထားေသာ ကရထြန္ေအာက္ခံထဲသုိ႔ ထည့္စီပါ။

9. ฉีกหรือตัดใบตองขนาดความกว้าง 2.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ
ငွက္ေပ်ာ႐ြက္ကို အက်ယ္ 2.5 လက္မ၊ အ႐ွည္ 6 လက္မ အ႐ြယ္ခန္႔ ရေအာင္ ျဖဲ (သို႔) ျဖတ္ယူပါ။

10. พับตามขั้นตอนข้อ 5 จากนั้นพับปลายทั้ง 2 ด้านเข้าหากัน เพื่อทำเป็นฐาน จะได้กลีบที่ตั้งตรง
အခ်က္ 5 ပါ အဆင့္အတိုင္း ေခါက္ျပီးေနာက္ ေအာက္ခံအေျခ အျဖစ္ သံုးရန္အတြက္ အနား 2 ဖက္လံုးကို အလယ္၌  ဆံုေအာင္ ေခါက္ယူျခင္းျဖင့္ တည့္မတ္ေနသည့္ အ႐ႊက္လႊာကို ရပါမည္။

11. วางกลีบลงบนฐานกระทงดังภาพ
အ႐ြက္လႊာကို ကရထြန္ေအာက္ခံထဲသို႔ ခ်ပါ။

12. ประดับกระทงด้วยดอกไม้ ธูป และเทียน ก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ကရထြန္ကို ပန္းပြင့္၊ အေမႊးတိုင္ ႏွင့္ ဖေယာင္းတိုင္ တို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ အလွဆင္၍ အျပီးသတ္ႏိုင္ပါျပီ။


อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ