คำว่า อร่อย หรือ ไม่อร่อย ภาษาจีน เขียนและออกเสียงอย่างไร


ครั้งที่แล้วได้นำเสนอภาษาจีนในรูปแบบคำศัพท์ต่าง ๆ ไปแล้ว
วันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกรสชาติของอาหารที่เราทานบ้างค่ะ

คำว่า "อร่อย" ในภาษาอังกฤษคือ
delicious หรือ yummy แล้วในภาษาจีนล่ะคะ เขียนหรือออกเสียงว่าอย่างไร วันนี้ได้ค้นหาและนำมาฝากกันด้วยค่ะ ทุกคนลองอ่าน ลองออกเสียงและนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะ

好香啊。
Hǎo xiāng a.
 (ห่าว เวียง อา)
  - หอมจังเลย

好吃
Hǎo chī
 (ห่าวชือ)
  - อร่อย

不好吃  
Bù hǎo chī
 (ปู้ ห่าว ชือ)  
   - ไม่อร่อย

味道还行。
Wèidào hái xíng.
 (เว่ย เต้า ไห สิง)
  - รสชาติใช้ได้

味道不错。
Wèidào bùcuò.
 (เว่ยเต้า ปู๋ชั่ว)
  - รถชาติไม่เลว

味道很好。
Wèidào hěn hǎo.
 (เว่ยเต้า เหิน ห่าว)
  - รสชาติดีมาก

味道真好。
Wèidào zhēn hǎo.
 (เว่ยเต้า เจิน ห่าว)
  - รสชาติดีจริง ๆ

味道真棒。
Wèidào zhēn bàng.
 (เว่ยเต้า เจิน ป้าง)
  - รสชาติเยี่ยมมาก

看着就好吃。
Kànzhe jiù hào chī.
 (ค่าน เจอะ จิ้ว ห่าว ชือ)
  - ดูแล้วน่ากินจัง

我都流口水了。
Wǒ dōu liú kǒu shuǐ le.
 (หว่อ โตว หลิว โขว สุ่ย เลอ)
  - น้ำลายฉันไหลแล้ว

我从来没有吃过这么好吃的东西。
Wǒ cónglái méiyǒu chīguò zhème hào chī de dōngxī.
 (หว่อ ฉงไหล เหมยโหย่ว ชือกั้ว เจ้อเมอ ห่าว ชือ เตอ ตงซี)
  - ฉันไม่เคยกินอะไรที่อร่อยอย่างนี้มาก่อนเลย

吃完了还想吃。
Chī wánliǎo hái xiǎng chī.
 (ชือ หวาน เลอ ไห เสี่ยง ชือ)
  - กินแล้วยังอยากกินอีก

味道很怪  
Wèi dào hěn guài
 (เว่ย เต้า เหิ่น ไกว้)
   - รสชาติแปลก ๆ

味道很糟糕  
Wèi dào hěn zāo gāo
 (เว่ย เต้า เหิ่น จาว เกา)  
   - รสชาติแย่มาก

----------------------

味道不太对  (Wèi dào bú tài duì )  - รสชาติยังไม่ได้
食欲不振  (Shí yù bú zhèn)  - ไม่เจริญอาหาร.

.

.

.

.


ขอบคุณคำศัพท์จาก: www.jeen4u.com

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ