คำศัพท์ที่ใช้ในสนามบิน, คำศัพท์ที่ใช้บนเครื่องบิน ภาษาไทย-จีน-ญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะ

การเดินทางในปัจจุบัน
มีความสะดวกรวดเร็ว
ทันเวลามากกว่าเมื่อก่อนมาก
เนื่องจากมีการคมนาคม
ที่ทันสมัย เหมาะกับนักเดินทาง
อย่างเราๆในยุคปัจจุบัน

และการเดินทาง
ที่ถูกเลือกเป็นอันดับต้นๆ
คือ การเดินทางโดยเครื่องบิน
.
วันนี้เราเลยหาคำศัพท์
ที่ใช้ในสนามบิน & บนเครื่องบิน
เป็นภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะ
-----------------------------


เช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบิน
 航空公司的值机柜台
 航空会社のチェックインカウンター
--------------------------

เคาน์เตอร์สายการบิน
 航空公司的柜台
 航空会社のカウンター
------------------

เคาน์เตอร์เช็ค-อิน
  值机柜台
 チェックインカウンター
-----------------

เดินทางเที่ยวเดียว
 单程
 片道トリップ
------------------

เดินทางไปกลับ
 往返
往復トリップ
-------------------

ผู้โดยสารสายการบิน
 航空公司的乘客
航空会社の乗客
---------------------

หนังสือเดินทาง
 护照
 パスポート
-------------------

วีซ่า
 签证
査証 
--------------------

หมายเลขเที่ยวบิน
 航班号
 フライトナンバー
----------------------

ประตูขึ้นเครื่อง
 登机口
搭乗口 
------------------ 

สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 登机时随身携带的行李
 搭乗時機内持ち込み手荷物 
-----------------------
        
สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
 已登记的行李
 登録された手荷物 
-----------------------

กระเป๋าน้ำหนักเกิน          
 超重行李箱 
 重量超過手荷物
------------------

ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
 超重行李费 
 重量超過手荷物料金
--------------------

น้ำหนักเกิน
 超重
 重量超過
----------------

เจ้าหน้าที่ในสนามบิน
 机场工作人员
 空港業務スタッフ
-----------------------

ใบตรวจคนเข้าเมือง
 入境申请表
 入国審査用紙
-----------------------

ด่านตรวจหนังสือเดินทาง
 入境护照检查
 入国パスポート審査
---------------------

ศุลกากร
 海关
 税関
---------------------

บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
 货币兑换服务
 両替サービス
----------------------

คำศัพท์บนเครื่องบิน
飞机上的用语
 飛行機内用語
----------------------

ห้องโดยสาร
 飞机客舱
 飛行機の客室
-----------------------

ห้องนักบิน
 飞机的驾驶舱
飛行機の操縦室
-----------------------

ที่นั่งบนเครื่องบิน
飞机上的座位
飛行機内の座席
----------------------

ที่นั่งริมทางเดิน
 靠过道的座位    
 通路側の座席 
---------------------- 
  
ที่นั่งริมหน้าต่าง
 靠窗口的座位    
 窓側の座席
--------------------

คู่มือบนเครื่องบิน 
 机上安全指南手册    
 飛行機搭乗安全マニュアル
---------------------

การแจ้งข่าวสาร ตารางเวลา
 通知,时间表
 案内、時刻表
--------------------

กระดานผู้โดยสารขาเข้า
 到达显示板
 到着掲示板
-------------------
  
คาดว่าในเวลา 23:25 น.     
 预计时间为23:25
予定時刻は23:25
-----------------

(เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.
(飞机)着陆时间为09:52
(飛行機)の着陸時刻は09:52
-----------------

ล่าช้า
 延误
 遅延
----------------

เที่ยวบินขาออก
 出港航班
 出発便
------------------

เที่ยวบินขาออกล่าช้า
 出港航班延误
 出発遅延
------------------

เวลาเครื่องบินออก
 起飞时间
出発時刻
------------------

เที่ยวบินไม่จอดแวะ
 直达航班
 直行便
-------------------

การต่อเที่ยวบิน
 中转航班
 接続便
--------------------

เที่ยวบินภายในประเทศ
 国内航班
 国内線
----------------------

ทางออกฉุกเฉิน
 紧急出口
 非常口
----------------------

บริการสอบถาม
 问讯服务
インフォメーションサービス
----------------------

เที่ยวบินต่างประเทศ
 国际航班
 国際線
----------------------

ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
 超大行李领取处
 特大手荷物受取所
-------------------

ห้องรับรองผู้โดยสาร
 乘客休息室
 乗客ラウンジ
-------------------

ก่อนขึ้นเครื่องบิน..
 登机前..
 搭乗前..
-------------------

ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
 出发乘客休息室
 出発乗客ラウンジ
--------------------

ทางขึ้นลงเครื่องบิน
 机场跑道
滑走路
--------------------
 
ขึ้นเครื่องได้แล้ว
正在登机
搭乗中
---------------------

เรียกครั้งสุดท้าย
 最后一次登机通知
 搭乗最終案内
-----------------------

ประตูกำลังปิด
飞机舱门正在关闭
 搭乗終了中
-----------------------

ประตูปิดไปแล้ว
飞机舱门已关闭
 搭乗終了
-----------------------

ออกไปแล้ว
 已起飞
 出発済
-----------------------

สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า
 行李传送带
 カルーセル
------------------------

สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง
 行李传送带
 回転式手荷物引き渡しコンベヤー
------------------------

รถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินฟรี
 往返于机场内的航站楼之间的免费巴士
 空港内のターミナル間の無料シャトルバス
-------------------------

นักท่องเที่ยว
 游客
 観光客
------------------

บริษัทนำเที่ยว
 旅行社
旅行会社
-------------------

รถเข็นสัมภาระ
 行李推车
 手荷物カート
-------------------

ขึ้นเครื่อง
 登机
 搭乗
-----------------

สถานี
 航站楼
 ターミナル
----------------

ลงจอด
 降落
 着陸
----------------

เช็ค-อิน
 办理值机
 チェックインをする
-----------------

ตารางเวลา
 时刻表
 時刻表
----------------

ออกตัว
 起飞
 離陸
-----------------

เข็มขัดนิรภัย
 安全带
 シートベルト
-----------------

ที่นั่ง
 座位
 座席
-----------------

แอร์โฮสเตส
 空中小姐
 スチュワーデス
--------------------

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
飞机上的男乘务员
 エアスチュワード
-------------------

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
飞机上的女乘务员
 スチュワーデス
------------------

นักบินร่วม
 副驾驶员
 副操縦士
-------------------

ลูกเรือ
 全体机组成员
 全乗組員
-------------------

นักบิน
 驾驶员
 操縦士
---------------------

พนักงานบนเครื่องบิน
 空乘人员
 客室乗務員
----------------------

ระดับที่แพงที่สุด
1) First Class
 级别最高最贵的座位
 最高級クラスの座席
----------------------

ระดับที่นั่งสำหรับนักธุรกิจ
2) Business Class
面对商务人士的座位级别
 ビジネスマン向けクラスの座席
-----------------------

ระดับที่นั่งชั้นประหยัด
3) Economy Class
 比较经济便宜的座位级别
 経済的な普通料金クラスの座席
-----------------------

ทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง
 座位之间的过道
 座席の間の通路
-----------------------

ห้องน้ำบนเครื่องบิน
飞机上的洗手间
 飛行機の中のトイレ
-----------------------

ห้องน้ำ
 洗手间
トイレ
----------------

ข้อมูล
 信息
 情報
-----------------

ห้องจำหน่ายตั๋ว
售票处
チケット売り場
-------------------

ตู้/ ลิ้นชัก
 柜子/抽屉
 キャビネット/引き出し
------------------

โทรศัพท์สาธารณะ
 公共电话
 公衆電話
------------------

ร้านอาหาร
 餐厅
レストラン
------------------

ร้านค้าปลอดภาษี
   免税店
 免税店
------------------

สินค้าปลอดภาษี
 免税商品
 免税商品
--------------------

ประตูหมายเลข 1-31
 1-31号登机口
 番号1-32番の搭乗口 
-----------------------
 
การเช่ารถ
 汽车租赁
 レンタカー
-----------------------

กระดานผู้โดยสารขาออก
 出发显示板
 出発掲示板
----------------------

ไปที่ประตู …
 …登机口
 …搭乗口 
----------------------

ยกเลิกไปแล้ว
 已取消
 キャンセル済
----------------------

เกี่ยวกับสนามบิน
 关于机场
空港について
----------------------

สายการบิน
 航空公司
 航空会社
------------------

สนามบิน
 机场
 空港
------------------

ชานชาลา
 候机大厅
 コンコース
------------------

หอควบคุม
 控制塔
 管制塔
------------------

หอควบคุมการบิน
 空中管制
 航空管制
-------------------

เครื่องบิน
飞机
 飛行機
-------------------

เที่ยวบินขาเข้า
 出港航班
 出発便 
--------------------  

เที่ยวบินขาออก
 到达航班
 到着便
---------------------

เครื่องบินล่าช้า
 到达航班延误
 到着便遅延  
--------------------
   
ประโยคที่เราจะได้ยินเสมอๆ บนเครื่องบิน
 我们在飞机上总是能听到的句子
 私たちが飛行機の中にいつも聞く文句
---------------------------

กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย
 请系好安全带
シートベルトを締めてください
---------------------------

ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น
 请全体机组人员做好起飞的准备
 全乗組員に航空機の出発の準備をさせる
-------------------------------

ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินลง
 请全体机组人员做好降落的准备
 全乗組員に航空機の着陸の準備をさせる
-------------------------------

เป็นอย่างไรบ้าง
ลองนำไปใช้กับเพื่อน
หรือเวลาไปที่สนามบิน
ลองนำไปใช้ ไปพูด
ไปสื่อสารได้เลยค่ะ

ครั้งถัดไปจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรมาฝากนั้น

รอติดตามกันได้เลยค่ะ

สำหรับวันนี้

สวีสดีค่ะ...

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ