คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย "over"

มีคำศัพท์หลายคำที่มักจะออกเสียงคล้าย ๆกัน แต่เขียนไม่เหมือนกัน
บางคำใช้คำที่ซ้ำ ๆกันก็มี แต่ความหมายนั้นต่างกันแน่นอนค่ะ
"over" มีความหมายว่า มาก, มากกว่า, เกินไป
แต่เมื่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า over อยู่ข้างหน้า จะมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง
วันนี้จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 25 คำ
ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "over" มาฝากกันค่ะ
 1. overact    ( โอเวอะแรคทฺ )   -   ออกท่าทางมากเกินไป
 2. overage    ( โอเวอะเรจ )   -   มีอายุมากเกินไป
 3. overcast    ( โอเวอะคาสทฺ )   -   มีเมฆมาก
 4.  overcome    ( โอเวอะคัม )   -   เอาชนะ
 5. overdo    ( โอเวอะดู )   -   ทำมากเกินไป
 6. overdraw    ( โอเวอะดรอ )   -   ถอนเงินเกิน
 7. overfeed    ( โอเวอะฟีด )   -   ให้อาหารมากเกินไป
 8. overfill    ( โอเวอะฟิล )   -   เติมจนล้น
 9. overflow    ( โอเวอะโฟล )   -   ไหลล้น
 10. overfull    ( โอเวอะฟุล )   -   ซึ่งไหลล้น
 11. overhaul    ( โอเวอะฮอล )   -   ยกเครื่อง(เครื่องยนต์)
 12. overhead    ( โอเวอะเฮด )   -   ที่อยู่เหนือหัว
 13. overhear    ( โอเวอะเฮีย )   -   ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ
 14. overpay    ( โอเวอะเพล )   -   จ่ายเงินมากเกินไป
 15. overrun    ( โอเวอะรัน )   -   บุกรุก
 16. oversee    ( โอเวอะซี )   -   ตรวจสอบ
 17. overset    ( โอเวอะเซท )   -   ทำให้คว่ำ
 18. oversize    ( โอเวอะไซซฺ )   -   ใหญ่กว่าปกติ
 19. overstay    ( โอเวอะสเท )   -   อยู่นานเกินไป
 20. overstep    ( โอเวอะสเทพ )   -   ก้าวก่าย,เกินขอบเขต
 21. overtake    ( โอเวอะเทค )   -   ตามทัน
 22. overthrow  ( โอเวอะโธร )   -   ล้มล้างจากอำนาจ
 23. overturn    ( โอเวอะเทิน )   -   คว่ำลง,ล้มล้าง
 24. overweigh    ( โอเวอะเว )   -   หนักมากกว่า
 25. overwork    ( โอเวอะเวิค )   -   ทำงานมากไป

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ