คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการชุมนุม ประท้วง

เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการชุมนุมในช่วงนี้

วันนี้เลยมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการชุนนุมการประท้วงมาฝากกันค่ะ

( จะได้ไม่ตกเทรน จะได้ทันตามกระแสนะคะ)


mob / protester
 - ผู้ชุมนุมประท้วง

liberate
 - ปลดแอก / ปลดปล่อย / ปล่อยให้เป็นอิสระ

mainstay
 - แกนนำ

citizenship
 - สิทธิในความเป็นพลเมือง

demand
 - เรียกร้อง / ทวงถาม

revolution
 - การปฏิวัติ

authoritarian
 - ผู้ที่เผด็จการ / ผู้ที่ใช้อำนาจเผด็จการ

flash mob
 - การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง

accessory
 - ผู้สมรู้ร่วมคิด

mastermind
 - ผู้บงการ

wire-puller
 - ผู้อยู่เบื้องหลัง

wrongdoing
 - การกระทำผิด

negotiations
 - การเจรจาต่อรอง

demonstration
 - การเดินขบวน , การประท้วง

be divided
 - แบ่งแยก

civil war
 - สงครามการเมือง

unification
 - การรวมตัวกัน

justice
 - ความยุติธรรม

opinion
 - ความคิดเห็น

argument
 - ข้อโต้แย้ง

political organization
 - องค์กรทางการเมือง


อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ