คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไปรษณีย์


ไปรษณีย์
เป็นคำที่มีความหมายได้หลายอย่าง อาจหมายถึง จดหมาย (mail)
บริการรับส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์ (postal service) รวมทั้งเป็นคำเรียกย่อ ๆ ของ ที่ทำการไปรษณีย์


บริการไปรษณีย์ คือ บริการขนส่งข่าวสารและสิ่งของต่างๆ ทางไปรษณีย์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ บริการรับส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น จดหมาย ไปรษณียบัตร สิ่งตีพิมพ์ พัสดุไปรษณีย์ ซึ่งแยกบริการไว้หลายระดับและคิดค่าบริการแตกต่างกัน เช่น ไปรษณีย์ธรรมดา, ไปรษณีย์ด่วน ถึงที่หมายเร็วขึ้น, ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (Express Mail Service, EMS) ถึงที่หมายเร็วและมีการบันทึกขั้นตอนต่าง ๆ จากต้นทางจนถึงผู้รับ ป้องกันไปรษณีย์ภัณฑ์สูญหาย, ไปรษณีย์ลงทะเบียน (registered mail) มีการบันทึกป้องกันไปรษณีย์ภัณฑ์สูญหาย, ไปรษณีย์รับประกัน มีการรับประกันและจ่ายเงินชดเชยกรณีที่ไปรษณีย์ภัณฑ์สูญหาย, ไปรษณีย์ตอบรับ เมื่อจดหมายถึงผู้รับ ไปรษณีย์ปลายทางจะส่งใบเซ็นรับย้อนกลับไปยังผู้ส่ง และพัสดุเรียกเก็บเงินปลายทา
เป็นต้น.

ถ้าอย่างนั้น วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไปรษณีย์กันค่ะ
เชื่อว่าทุกคนในยุคปัจจุบันนี้ต้องได้ใช้กันอย่างแน่นอน
ลองอ่าน ลองออกเสียงและนำไปปรับใช้กันได้เลยค่ะ

Post office - ที่ทำการไปรษณีย์

Mail bag
- ถุงไปรษณีย์

Scale - ตาชั่ง

Paper - กระดาษ

Package - พัสดุ

Letter - จดหมาย

Postcard - ไปรษณียบัตร

Zip code - รหัสไปรษณีย์

Stamp - แสตมป์

Postage - ค่าส่ง

Tape - สก็อตเทป

Box - กล่อง

Pen - ปากกา

Receiver - ผู้รับ

Address - ที่อยู่

Registered mail - จดหมายลงทะเบียน

Express mail - จดหมายด่วนพิเศษ

Standard mail - จดหมายธรรมดา

Electronic mail (email)
  - จดหมายอิเล็กทรอนิค(อีเมล)

Voice mail
  - ไปรษณีย์เสียง

Spam mail / Junk mail
  - จดหมายขยะ

Local mail
  - จดหมายในประเทศ

Foreign mail
  - จดหมายต่างประเทศ

Post card
  - ไปรษณียบัตร

Bubble wrap
  - แผ่นกันกระแทก

New year card
  - ส.ค.ส

Postal order
  - เช็คไปรษณีย์

Money order
  - ธนาณัติ

Package
  - พัสดุ / หีบห่อ /ซอง /กล่อง

Postage
  - ค่าส่งไปรษณีย์

Postmaster
  - นายไปรษณีย์

Post
  - ส่งไปรษณีย์ /จดหมาย

Customs declaration
  - ใบแจ้งนำเข้า

Express mail
  - จดหมายด่วนพิเศษ

I would like to send this to England.
  - ฉันอยากส่งอันนี้ไปอังกฤษ

How much would it cost to send this to Canada?
  - ส่งอันนี้ไปแคนาดาราคาเท่าไหร่

I would like to use express mail service.
  - ฉันอยากส่งแบบด่วนพิเศษ

I would like to use regular mail service.

  - ฉันอยากส่งแบบธรรมดา

How long will it take for the parcel to arrive?
  - ใช้เวลาส่งนานเท่าไหร่

I would like to buy insurance for this package.
  - ฉันอยากส่งแบบลงทะเบียน

I would like to send this by air mail.
  - ฉันอยากส่งไปรษณีย์อากาศ

I would like to send this by sea mail.
  - ฉันอยากส่งไปรษณีย์ทะเล

I would like to send a money wire transfer.
  - ฉันจะโอนเงินทางไปรษณีย์

I would like to cash a traveler's check.
  - ฉันอยากขึ้นเงินเช็กเดินทาง

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ