คำศัพท์ภาษาเกาหลี เกี่ยวกับ "อาชีพ" (พร้อมคำอ่าน)

รวมคำศัพท์ภาษาเกาหลี "หมวดอาชีพ" (พร้อมคำอ่าน)

 1. 가수  (คา-ซู) - นักร้อง
 2. 가이드  (คา-อี-ดือ)  - มัคคุเทศก์, ไกด์
 3. 간호사  (คัน-โฮซา)  - พยาบาล
 4. 건축가  (คอน-ซุก-กา)  - สถาปนิก
 5. 경찰  (คยอง-ซัล)  - ตำรวจ
 6. 공무원  (คง-มู-วอน)  - ข้าราชการ
 7. 과학자  (ควา-ฮัก-จา)  - นักวิทยาศาสตร์
 8. 교사  (คโย-ซา)  - ครู
 9. 교수  (คโย-ซู)  - ศาสตราจารย์
 10. 군인  (คุ-นิน)  - ทหาร
 11. 기업가  (คี-ออบ-กา)  - นักธุรกิจ
 12. 기자  (กี-จา)  - นักข่าว
 13. 남자배우  (นัม-จา-แพ-อู)  - นักแสดงชาย
 14. 노동자  (โน-ดง-จา)  - คนงาน
 15. 농민  (นง-มิน)  - เกษตรกร
 16. 대사  (แด-ซา)  - เอกอัครราชทูต
 17. 대관직원  (แด-ซา-ควัน-จิก-วอน)  - เจ้าหน้าที่ทูต
 18. 대학생  (แด-ฮัก-แซง)  - นักศึกษา
 19. 매니저  (แม-นี-จอ)  - ผู้จัดการ
 20. 목수  (มก-ซู)  - ช่างไม้
 21. 무용가  (มู-ยง-กา)  - นักบัลเลต์
 22. 미용사  (มิ-ยง-ซา)  - ช่างเสริมสวย
 23. 배관공  (แบ-ควัน-กง)  - ช่างประปา
 24. 변호사  (บยอน-โฮ-ซา)  - ทนายความ
 25. 비서  (บิ-ซอ)  - เลขานุการ
 26. 비서관  (บิ-ซอ-กวาน)  - เลขาธิการ
 27. 소방대원  (โซ-บัง-แด-วอน)  - พนักงานดับเพลิง
 28. 수의사  (ซู-อึย-ซา)  - สัตวแพทย์
 29. 약사  (ยัก-ซา)  - เภสัชกร
 30. 어부  (ออ-บู)  - ชาวประมง
 31. 업무원  (ออม-มู-วอน)  - พนักงานขาย
 32. 엔지니어 (เอน-จี-นี-ออ)  - วิศวกร
 33. 여자배우  (ยอ-จา-แพ-อู)  - นักแสดงหญิง
 34. 요리사  (โย-รี-ซา)  - พ่อครัว, แม่ครัว
 35. 우편배달부  (อู-พยอน-แบ-ดัล-บู)  - บุรุษไปรษณีย์
 36. 운동선수  (อุน-ดง-ซอน-ซู)  - นักกีฬา
 37. 운전기사  (อุน-จอน-กี-ซา)  - คนขับรถ
 38. 육군  (ยุก-กุน)  - ทหารบก
 39. 음악가  (อือ-มัก-กา)  - นักดนตรี
 40. 의사  (อึย-ซา)  - แพทย์
 41. 정치가  (จอง-ซี-คา)  - นักการเมือง
 42. 조각가  (โจ-คัก-กา)  - ช่างแกะสลัก
 43. 조종사  (โจ-จง-ซา)  - นักบิน
 44. 중개사  (จุง-แค-ซา)  - นายหน้า
 45. 판매원  (พัน-แม-วอน)  - พนักงานขาย
 46. 판사  (พัน-ซา)  - ผู้พิพากษา
 47. 학생  (ฮัก-แซง)  - นักเรียน
 48. 화가  (ฮวา-คา)  - จิตรกร
.
.
.
.
ขอบคุณคำศัพท์จาก: www.campus-star.com

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ