คำศัพท์ภาษาเกาหลี-ไทย

Image

คำศัพท์ภาษาเกาหลี - ไทย


คำศัพท์การทักทาย 

   
안녕   (อันยอง)   สวัสดี 

   
처음   (ชออึม)  ครั้งแรก 

  
 븹다  (เบบดา)   พบกัน 

  
 감사 하 나  (กำซาฮาดา)   ขอบคุณ 

   
당신  (ดังซิน)   คุณ 

   
평안 하 다  (พยองอันฮาดา)   สบายดี 

   
반갑 다  (บันกับดา)   ยินดี 

   
여보 세 요  (ยอโบเซโย้)  ฮัลโหล 

  
 성함 / 이름   (ซองฮำ/อีรืม)  ชื่อ 

   
무엇  (มูออด) อะไร

คำศัพท์การขอโทษ 

   
미안 하 다
    (มีอันฮาดา)   ขอโทษ 

   유감 스 럽 다   (ยูกำซือหรอบดา)   เสียใจ 

   용서 하 다    (ยงซอฮาดา)    ขออภัย 

   잘못 하 다  (จัลมดฮาดา)   ทำผิด 

   괜잖 다  (แกวนซันทา)   ไม่เป็นไร


ขอบคุณข้อความดีๆ จาก https://sites.google.com/site/ponggkorea/phasa-keahli-ni-chiwit-praca-wan


อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ


คำศัพท์ภาษาเกาหลี - ไทย


คำศัพท์การทักทาย 

   
안녕   (อันยอง)   สวัสดี 

   
처음   (ชออึม)  ครั้งแรก 

  
 븹다  (เบบดา)   พบกัน 

  
 감사 하 나  (กำซาฮาดา)   ขอบคุณ 

   
당신  (ดังซิน)   คุณ 

   
평안 하 다  (พยองอันฮาดา)   สบายดี 

   
반갑 다  (บันกับดา)   ยินดี 

   
여보 세 요  (ยอโบเซโย้)  ฮัลโหล 

  
 성함 / 이름   (ซองฮำ/อีรืม)  ชื่อ 

   
무엇  (มูออด) อะไร

คำศัพท์การขอโทษ 

   
미안 하 다
    (มีอันฮาดา)   ขอโทษ 

   유감 스 럽 다   (ยูกำซือหรอบดา)   เสียใจ 

   용서 하 다    (ยงซอฮาดา)    ขออภัย 

   잘못 하 다  (จัลมดฮาดา)   ทำผิด 

   괜잖 다  (แกวนซันทา)   ไม่เป็นไร


ขอบคุณข้อความดีๆ จาก https://sites.google.com/site/ponggkorea/phasa-keahli-ni-chiwit-praca-wan


อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ