คำศัพท์เกี่ยวกับการชุมนุม-ประท้วง-เป็นภาษาอังกฤษ-Flash-mob

Image

คำศัพท์เกี่ยวกับการชุมนุม ประท้วง เป็นภาษาอังกฤษ Flash mob

คำศัพท์เกี่ยวกับการชุมนุมประท้วง เป็นภาษาอังกฤษ

Democracy
- ประชาธิปไตย

Revolution

- การปฏิวัติ

Political organization
- องค์กรทางการเมือง

Politician
- นักการเมือง

Flash mob
- การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง


Mob-Protester
- ผู้ชุมนุมประท้วง

Wrongdoing
- การกระทำผิด

Prime Minister
- นายกรัฐมนตรี

Political corruption
- ทุจริตทางการเมือง

Centralization
- การรวมอำนาจ

Separation of power
- การแบ่งแยกอำนาจ

Supreme Court
- ศาลฎีกา

Negotiations
- การเจรจาต่อรอง

Demonstration
- การเดินขบวน , การประท้วง

Justice
- ความยุติธรรม

Opinion

- ความคิดเห็น

Argument
- ข้อโต้แย้ง

Inmate, prisoner
- นักโทษ

ขอบคุณคำแปลจาก  FACEBOOK:
รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสาร รับแปลงาน พร้อมตรวจภาษา

https://www.facebook.com/pawanotranslation/photos/a.100302898065480/258380668924368/?type=3&theater

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ