คำศัพท์เเละประโยคเกี่ยวกับสุขภาพเป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เเละประโยคที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ Health, Healthy Food

สุขภาพ หมายถึง การมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยทุกส่วนของร่างกาย
มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข

เราควรจะรักษาสุขภาพของเราให้ดีอยู่ตลอดเวลานะคะ
เพื่อจะได้มีจิตใจที่ดี ไม่คิดอคติและใช้ชีวิตกับบุคคลรอบข้างได้อย่างมีความสุขค่ะ

ไหน.. วันนี้มีคำไหนบ้าง ลองไปอ่านกันได้เลยค่ะ


Health - สุขภาพ

mental health  - สุขภาพจิต

be in poor health  -  มีสุขภาพที่ไม่ไม่ดี

Cooking Oils  - น้ำมันทำอาหาร

Butter
  - เนย

Sugar
  - น้ำตาล

Bread
  - ขนมปัง

Cheese
  - ชีสหรือเนยแข็ง

Fruit
   - ผลไม้

Rice
  - ข้าว

Flour
  - แป้ง

Vegetable
  - ผัก

Meat  - เนื้อสัตว์

Cereal  - ธัญพืช

Eggs  - ไข่

Milk  - นม

Nuts  - ถั่ว


Eating healthy food is good for your health.
   - การกินอาหารมีประโยชน์ทำให้สุขภาพดี

You look better, did you lose weight?
   - เธอดูดีขึ้น น้ำหนักลดใช่มั้ยเนี้ย

How long have you been on a diet?
   - เธอลดน้ำหนักมานานเท่าไหร่แล้วหรอ

I’ve been on a diet for 5 months now.
   - ฉันลดน้ำหนักตอนนี้ก็ 5 เดือนแล้วล่ะ

I lost 10 kilograms so far.
   - ฉันลดได้ 10 กิโล

You look good now.
   - เธอดูดีแล้วตอนนี้


อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ