คำศัพท์และประโยค เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19 COVID-19 เป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมคำอ่าน
ครั้งที่แล้วได้แชร์ข้อความหรือประโยคเกี่ยวกับ COVID-19 ภาษาจีน อังกฤษ และกัมพูชาไปแล้ว วันนี้มาลองออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นกันดูนะคะ มีทั้งคำแปลและคำอ่านให้แล้ว ไม่ยากเลยค่ะ ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ต่อได้เลย


เชื้อไวรัส   ( วิรุสุ )  ウイルス

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
( ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุ  )
新型コロナウイルス

COVID-19โควิด19   
( ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุ คันเซ็นโช )    
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)

สถานการณ์ในประเทศ
( โคะคุไนเดะโนะโจเคียว )
国内での状況

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
( คันเร็นคิคัง )
関連機関

กรมควบคุมโรค   
( ชิบเปคันริเคียวคุ )
疾病管理局


หน่วยแพย์ฉุกเฉิน    
( คินคิวอิเรียวฮัน )   
緊急医療班

เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย   
( เคบิอิน )   
警備員

โรงพยาบาล  (เบียวอิน)   病院
หมอ    (อิชะ)    医者
ยารักษาโรค  (คุสึริ)    薬
พยาบาล    (คันโกะชิ)    看護師
เจ้าหน้าที่    (สุตัฟฟุ)   スタッフ
สถานการณ์    (โจเคียว)    状況

ยอดผู้ติดเชื้อ   
( คันเซ็นชะซือ )  
感染者数

ยอดผู้เสียชีวิต   
( ชิชะซือ )  
死者数

ยอดผู้ป่วยรายใหม่   
( ชินคิคันเซ็นชะซือ )  
新規感染者数

ยอดผู้ป่วยที่หายดีแล้ว   
( ไทอินชะซือ )
退院者数

ผู้ป่วยที่มีอาการหน้าเป็นห่วง       
( จูโชชะซือ )  
重症者数

ผู้ป่วยที่รักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน   
( จิตาคุเรียวโยชะซือ )  
自宅療養者数

โรงบาลสนาม  
( ยะไกเบียวอิน  )
野外病院

ผู้เดินทาง   
( อิโดชะ )  
移動者

รายใหม่   
( ชินคิ คันเซ็นชะ )  
新規感染者

ติดเชื้อสะสม   
( รุยเค คันเซ็นชะซือ )  
累計感染者数

อาการรุนแรง   
( จูโช )  
重症

เสียชีวิต   
( ชิโบ )  
死亡

สถานการณ์ทั่วโลก   
( เซะไคโนะโจเคียว )  
世界の状況

วัคซีนโควิค19   
( ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุ โนะ วะคุชิน  )  
新型コロナウイルスのワクチン

สั่งซื้อวัคซีน   
( วะคุชินโนะฮัตจู  )
ワクチンの発注

ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัดซีน   
( วะคุชิน มิเซ็ตชุชะ  )
ワクチン未接種者

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว   
( วะคุชิน คิเซ็ตชุชะ  )
ワクチン既接種者

วัคซีนมีหลายประเภท   
( วะคุชินนิวะ ซามะซามะนะชุรุยกะ อะริมะสึ )  
ワクチンには様々な種類があります。

ราคาวัคซีน   
( วะคุชินโนะคาคะคุ )  
ワクチンの価格

อัปเดตสถานการณ์รายวัน   
( โจเคียวโอ๊ะ ฮิบิ โคชินชะสึ )  
状況を日々更新します。

ที่มา  แหล่งข้อมูล   
( โจโฮเก็ง  )  
情報源

อาการ     (โชโจ)    症状
การรักษา    (จิเรียว)    治療

国内での感染状況  
( โคะคุไนเดะโนะ คันเซ็นโจเคียว )
สถานการณ์การติดเชื้อภายในประเทศ

世界の感染状況  
( เซะไคโนะคันเซ็นโจเคียว )
สถานการณ์การติดเชื้อทั่วโลก

ห้ามนั่งทานอาหารในร้าน   
( เท็นโปไนเดะโนะ อินโชคุกะ คินชิซาเรมะสึ )   
店舗内での飲食が禁止されます。

ต้องซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น   
( โชคุจิโอ๊ะ โมจิคาเอริโนะมิโตะ ซาเรมะสึ )  
食事を持ち帰りのみとされます。

ต้องปฏิบัติตามกฎที่ได้กำหนดไว้   
( คิเมราเรตะรูรุโอ๊ะ จุนชุชินะเคเรบะ นาริมาเซ็น )   
決めれらたルールを遵守しなければなりません。

ห้ามทำผิดกฎ   
( รูรุอิฮันกะ คินชิซาเรมะสึ  )
ルール違反が禁止されます。

ห้ามเดินทางไปพื้นที่เสียง   
( คันเซ็นริวโคจิโฮเอะโนะอิโดกะ คินชิซาเรมะสึ  )  
感染流行地域への移動が禁止されます。

กักตัว 14 วัน   
( จูยกกะคังโนะ คาคุริ )  
14日間の隔離

หน้ากากอนามัย   
( มะสึคุ )  
マスク

ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด   
( มะสึคุโอ๊ะ ซึเนะนิ จาคุโยชินะเคเรบะ นาริมาเซ็น )  
マスクを常に着用しなければなりません。

ห้ามสัมผัสสิ่งของด้วยมือเปล่า   
( โมโนะนิ โชคุเซ็ตสึ สุเดะเด๊ะ ซะวาราไนโคโตะ )   
物に直接素手で触らないこと。

น้ำยาฆ่าเชื้อ   
( โชโดคุเอคิ )  
消毒液

เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ   
( อะรุโครุเซ็นโจ ไทปุโนะ ฮันโดะเจรุ )  
アルコール洗浄タイプのハンドジェル

สเปรย์แอลกอฮอล์   
( อะรุโครุ สเปรย์ )  
アルコールスプレー

ล้างมือบ่อย ๆ   
( เทะโอ๊ะ โยคุอาไรมะสึ )  
手をよく洗います。

อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรคไม่เพียงพอ   
( ทาเบะโมโนะ อินเรียวซุน คุสึริกะ ฟุโซคุเดะสึ )  
食べ物、飲料水、薬が不足です。

ที่นี่แจกอาหาร น้ำดื่ม ฟรี   
( โคะโคะเด๊ะวะ ทาเบะโมโนะยะ อินเรียวซุยโอ๊ะ มุเรียวเด๊ะ ไฮฟุซาเรมะสึ )  
ここでは食べ物や飲料水を無料で配布されます。

ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้น   
( ชิจินิ ชิตากาวะนะเคเรบะ นาริมาเซ็น )  
指示に従わなければなりません

หากไม่ใส่หน้ากากอนามัย ห้ามเข้า   
( มะสึคุโอ๊ะ จาคุโยชิไนคาตะโนะ ทาจิไฮริสะ โอะโคโตะวาริ อิตาชิมะสึ )  
マスクを着用しない方の立入りはお断りいたします。

รอผลตรวจ   
( เค็นสะโนะ เค็กคะมาจิ )  
検査の結果待ち

หากเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสียง ต้องกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน   
( คันเซ็นริวโคจิโฮเอะโอ๊ะ ชุบปัตสึชิตะคาตะวะ โชโจคาคุนินโต๊ะชิเตะ จูยกกะคังคาคุริ ชินะเคเรบะ นาริมาเซ็น )  
感染流行地域を出発した方は、症状確認として14日間隔離しなければなりません。

ห้ามออกจากบ้าน ยกเว้นมีเหตุจำเป็น   
( ฮิสึโยนะบะไออิไกวะ ไกชูสึโอ๊ะ คินจิมะสึ )  
必要な場合以外は外出を禁じます。

ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด   
( เค็งไกโนะอิโดกะ คินชิซาเรมะสึ )  
県外の移動が禁止されます。

ผู้แพร่เชื้อ   
( คันเซ็นเก็น โตะนารุ คันจะ )   
感染源となる患者

การแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก   
( คันเซ็นกะ คิวเงคินิ ฟุเอมะสึ )  
感染が急激に増えます。


การแพร่ระบาดของโรค ลดน้อยลง   
( คันเซ็นกะ เฮริมะสึ )  
感染が減ります。

ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ   
( คันเซ็นชะกะ คาคุนินซาเรเตะอิมาเซ็น )  
感染者が確認されていません。

การแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง   
( โคฮันอินิ วาตารุ คันเซ็น )  
広範囲にわたる感染

ยังไม่สามารถหาต้นตอผู้แพร่เชื้อได้   
( คันเซ็นเก็นวะ มาดะ โทคุเทเดะคิมาเซ็น )  
感染源はまだ特定できていません。

PUI = ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค   
( เค็นสะจู โนะ คันจะ  )
PUI = 検査中の患者

Super Spreader = ผู้ที่แพร่เชื้อออกเป็นวงกว้าง    
( ซูเปอร์ สเปรดเดอร์ (ซูเปอร์ สุปุเร็ดดา)   
Super Spreader = スーパー・スプレッダー

Cluster = ผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน   
( คลัสเตอร์ (คุระสึตา)   
Cluster = クラスター

Droplets = ละอองฝอยของสารคัดหลั่ง    
( ชิบุคิคันเซ็น )   
Droplets = 飛沫感染

Airborne
= ทางอากาศ   
( คูคิคันเซ็น )  
Airborne = 空気感染

Swab = เก็บตัวอย่างส่งตรวจ   
( สุวับบุ / บิอินโต นุกุอิ )  
Swab = スワッブ/鼻咽頭拭い

Herd Immunity = ภูมิคุ้มกันหมู่   
( ชูดันเม็นเอคิ )  
Herd Immunity = 集団免疫

Social Distancing = เว้นระยะห่างจากสังคม    
( ชะไคเทคินะ เคียวริโนะ คาคุโฮะ )  
Social Distancing = 社会的距離の確保

Quarantine = การกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย   
( คาคุริ )  
Quarantine = 隔離

PPE = อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล   
( โคะจินโยโบโกะงุ )  
PPE = 個人用防護具

Rapid Test = ชุดตรวจเร็ว   
( จินโซคุ โคไตเค็นสะ คิตโตะ )  
Rapid Test = 迅速抗体検査キット

Cohort Ward = หอผู้ป่วยรวมแยกโรค    
( โคโฮโตะ คาคุริโนะ เบียวโต )   
Cohort Ward = コホート隔離の病棟

Hospitel = หอผู้ป่วยเฉพาะ   
( ฮอสพิเทล (โฮสึพิเทรุ)   
Hospitel = ホスピテル

Negative Pressure Room = ห้องความดันลบ   
( อินอะซึ ชิซุ )
Negative Pressure Room = 陰圧室

องค์การอนามัยโลก   
( เซะไค โฮะเค็นคิคัง )  
世界保健機関

 New normal = ความปกติในรูปแบบใหม่   
( นิวโนมารุ (อะตาราชิอิ เซคัตสึโยชิคิ)   
New normal = ニューノーマル(新しい生活様式)

Work from Home = การทำงานจากที่บ้าน   
( ไซตาคุคินมุ )  
Work from Home  = 在宅勤務

ข่าวปลอม ข่าวลวง   
( เฟคุนิวสึ  )
フェイクニュース

Physical distancing : การเว้นระยะห่างทางกายภาพ    
( บุตสึริเทคินะ เคียวริโนะ คาคุโฮะ )  
Physical distancing : 物理的距離の確保

Self quarantine : การกักกันตัวที่บ้าน สำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ    
( จิชุคาคุริ )  
Self quarantine : 自主隔離

State quarantine : การกักกันโรคที่ศูนย์ควบคุมโรคซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น    
( เซฟุชิเทโนะ เค็นเอคิโชจิ )  
State quarantine : 政府指定の検疫措置

ประกันสุขภาพ   
( เค็นโคโฮะเค็ง )  
健康保険

เงินที่ได้จากการทำประกัน   
( โฮะเค็งคะนิว คาราะโนะ คิวฟุคิน  )
保険加入からの給付金

รัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชย   
( เซฟุวะ โฮะโชคินโอ๊ะ ชิฮาระวะนะเคเรบะ นาริมาเซ็น )   
政府は補償金を支払わなければなりません。

เงินเยียวยา   
( คิวฟุคิน )  
給付金

ฉันอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID19   
( วะตาชิวะ ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุโนะ โจโฮโอ๊ะ ชิริไตเดะสึ )
わたしは新型コロナウイルスの情報を知りたいです。

ฉันต้องการจองวัคซีน   
( วะตาชิวะ วะคุชินโนะ เซ็ตชุโอ๊ะ โยะยาคุชิไตเดะสึ  )
わたしはワクチンの接種を予約したいです。

ฉันอยากรู้ว่ามีวัคซีนยี่ห้อไหนบ้าง   
( วะตาชิวะ วะคุชินนิ ดอนนะชุรุยกะ อะรุกะ ชิริไตเดะสึ )  
わたしはワクチンにどんな種類があるか知りたいです。

วัคซีนที่ดีที่สุด    
( เบสึโตะนะ วะคุชิน )  
ベストなワクチン

วัคซีนที่มีคุณภาพต่ำ   
( โคคะกะฮิคุย วะคุชิน )  
効果が低いワクチン


วัคซีนที่ฉีดแล้วได้ผลดีที่สุด   
( อิจิบังโคคะกะอะรุ วะคุชิน  )
一番効果があるワクワク

วัคซีนที่ไม่ต้องเสียเงิน   
( เรียวโนะวะคุชิน  )
無料のワクチン

วัคซีนราคาถูก   
( ยาสุอิ คาคาคุโนะ วะคุชิน )  
安い価格のワクチン

วัคซีนราคาแพง   
( ทาไค คาคาคุโนะ วะคุชิน )  
高い価格のワクチン

ฉีดวัคซีน ฟรี   
( มุเรียวโนะ วะคุชินเซ็ตชุ )  
無料のワクチン接種

วัคซีนราคาเท่าไหร่   
( วะคุชินวะ อิคุระเดะสึกะ )
ワクチンはいくらですか。

ผลตรวจออกมาแล้ว   
( เค็นสะโนะเค็กคะกะ เดะมาชิตะ )
検査の結果が出ました。

ฉันจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่   
( วะตาชิวะ อิซึ วะคุชินโอ๊ะ เซ็ตชุเดะคิมะสิกะ )    
わたしはいつワクチンを接種できますか。

เมื่อไหร่วัคซีนจะเดินทางมาถึง   
( วะคุชินวะ อึซึ โทจาคุชิมะสึกะ )  
ワクチンはいつ到着しますか。

เจ้าหน้าที่ที่ดูแล จัดหา วัคซีนเข้ามาในประเทศ   
( โคะคุไนเอ๊ะโนะ วะคุชินโอ๊ะ โจตะสึสุรุ ทันโตชะ )  
国内へのワクチンを調達する担当者

ฉันต้องรอผลตรวจCovid19 กี่วัน   
( พีซีอาร์ เค็นสะโนะเค็กคะกะ เดรุมาเดะวะ นันนิจิ คาคาริมะสึกะ )  
PCR検査の結果が出るまでは何日かかりますか。

ฉันต้องการตรวจหาเชื้อCovid19   
( วะตาชิวะ พีซีอาร์ เค็นสะโอ๊ะ อุดเคไตเดะสึ )   
わたしはPCR検査を受けたいです。

ฉันต้องการรถโรงพยาบาลมารับฉันไปรักษา   
( คิวคิวชะเด๊ะ เบียวอินเอ๊ะ ซึเรเตะ อิตเตะโฮชิอิเดะสึ )  
救急車で病院へ連れて行ってほしいです。

คนในครอบครัวของฉันติดโควิด   
(วะตาชิโนะ คะโซคุวะ ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุนิ คันเซ็นชิเตะอิมะสึ )  
わたしの家族は新型コロナウイルスに感染しています。

หน่วยงานไหนที่ช่วยฉันได้บ้าง   
( โดโนะคิคังกะ วะตาชิโอ๊ะ ทาสึเคะราเรมะสึกะ )  
どの機関がわたしを助けられますか。

ฉันหายแล้ว   
( วะตาชิวะ โม่ นาโอริมาชิตะ )  
わたしはもう治りました。

ฉันติดโควิด   
( วะตาชิวะ ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุนิ คันเซ็นชิเตะอิมะสึ )  
わたしは新型コロナウイルスに感染しています。

ฉันเคยติดเชื้อโควิด แต่ตอนนี้หายดีแล้ว   
( วะตาชิวะ คันเซ็นชิตะโคโตะกะ อะริมะสึงะ อิมะวะ นาโอริมาชิตะ  )
わたしは感染したことがありますが、今は治りました。

ฉันเดินทางไปพื้นที่เสียงมา   
( วะตาชิวะ คันเซ็นริวโคจิโฮนิ อิคิมาชิตะ )  
わたしは感染流行地域に行きました。

ไทม์ไลน์การเดินทางของฉัน   
( วะตาชอโนะ ไทมุไล )  
わたしのタイムライン

แพทย์จะส่งยารักษาการไปที่บ้าน   
( อิชะวะ เรียวโยชะโนะ จิตาคุนิ คุสึริโอ๊ะ ไฮฟุชิมะสึ )  
医者は療養者の自宅に薬を配布します。

ห้ามเยี่ยมผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด   
( ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุโนะ คันเซ็นชะนิไทสุรุ เม็นไควะ คินชิซาเรมะสึ )  
新型コロナウイルスの感染者に対する面会は禁止されます。

หากอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้   
( เคโชชะโนะบะไอวะ จิตาคุเรียวโยกะ คะโนโตะ นาริมะสึ )  
軽症者の場合は自宅療養が可能となります。

ขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ กักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการ   
( โนโคเซ็ตโชะคุชะ นิไทชิเตะ จูยกกะคังโนะ คาคุริโต๊ะ เค็นโคคันซัตสึนิ โกะเคียวเรียวคุ คุดาไซ  )
濃厚接触者に対して14日間の隔離と健康観察にご協力ください。

การระบาดไวรัสโคโรนาครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไร   
( ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุ คันเซ็นโชวะ อิซึชูโวะคุสุรุ เดะโชกะ )  
新型コロナウィルス感染症はいつ終息するのでしょうか。
          

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ