คำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับWork from home

คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน Work From Home

Work from home

ทำงานจากที่บ้าน (ใช้กับ ปกติเราทำงานที่ออฟฟิศประจำอยู่แล้ว แต่มีเหตุจำเป็นให้ทำงานที่บ้าน)


Work at home

ทำงานที่บ้าน (ใช้กับ ฟรีแลนซ์ ไม่ได้ออกไปทำงานที่ออฟฟิศข้างนอก ทำงานอยู่ที่บ้านเป็นประจำอยู่แล้ว)

 

Internet signal   - สัญญานอินเทอร์เน็ต

Video conference   - การประชุมทางวีดีโอ

Remote work   - ทำงานทางไกล

Portable equipment 
  - อุปกรณ์พกพา

Social distancing   - การเว้นระยะห่างทางสังคม

To take a break   - การพักเบรคจากการทำงาน

Online attendance   - การเข้างานผ่านทางออนไลน์

No commute
  
- ไม่มีการเดินทาง

Flexibility 
  - ความยืดหยุ่น

Flexibility adaptability 
  - ความยืดหยุ่นในการปรับตัว

 

I’m not working at the moment.   - ตอนนี้ฉันว่างงานอยู่ค่ะ

I have my own business.   - ฉันนมีธุรกิจส่วนตัว

Where do you work?   - เธอทำงานที่ไหน

I work from home.
   - ฉันทำงานที่บ้าน
I have kids, I work from home.   - ฉันมีลูก ฉันทำงานที่บ้าน
I simply chose to work at home today.   - ฉันเลือกที่จะทำงานที่บ้าน

You work out of your home.
   - คุณทำงานที่บ้าน

What time does the meeting start?
    - ประชุมเริ่มกี่โมง

Can I take a day off? 
  
- ฉันขอลาหยุดสักวันได้ไหม

Please don’t forget to do this.
   - อย่าลืมทำมันนะ

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ