คำศํพท์เกี่ยวกับทหาร เป็นภาษาอังกฤษ (Vocabulary of military)


ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทหาร (Vocabulary of military)


 1.  War  - สงคราม
 2.  Army  - กองทัพ
 3.  Air Force  - กองทัพอากาศ
 4.  Warfare  -   การทำสงคราม,ความขัดแย้ง
 5.  Air strike  -  การโจมตีทางอากาศ
 6.  Association   - การรวมกัน
 7.  Attack  - การจู่โจม
 8.  Battle  - การต่อสู้
 9.  Pilot  - นักบิน
 10.  Navy  - กองทัพเรือ
 11.  Missile  - ขีปนาวุธ
 12.  bomb  - ระเบิด
 13.  Gun  - ปืน
 14.  Bullet  - กระสุนปืน
 15.  Grenade  - ลูกระเบิด
 16.  Helmet   - หมวกเหล็ก
 17.  Bomb  - ระเบิด
 18.  Fighter Jet  - เครื่องบินรบ
 19.  Shoot  - ยิง
 20.  Captivity  -  การถูกกักขัง
 21.  Commander  -  ผู้บังคับบัญชา
 22.  Cover   - คุ้มกัน,ปกป้อง
 23.  Declare   - ออกคำสั่ง,ประกาศ
 24.  Aircraft carrier  - เรือบรรทุกเครื่องบิน
 25.  Tank  - รถถัง
 26.  Submarine  -  เรือดำน้ำ
 27.  Soldier  - ทหาร
 28.  Officer  - เจ้าหน้าที่
 29.  Air craft carrier  - เรือบรรทุกเครื่องบิน
 30.  Ammunition  - กระสุน
 31.  Defense  - การป้องกัน
 32.  Destruction  - การทำลาย
 33.  Fighter-bomber  - เครื่องบินทิ้งระเบิด
 34.  Gas mask   - หน้ากากแกส
 35.  Prisoner  - นักโทษ
 36.  Withdraw   - ถอนกำลังทหาร,ถอนคำพูด,เก็บคืน
 37.  Weapon   - อาวุธ
 38.  Execute   - ประหารชีวิต
 39.  Famine   - ภาวะข้าวยากหมากแพง
 40.  Train   - อบรม,เตรียมตัว,ฝึก


อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ