ฉันเหนื่อย เป็นภาษาอังกฤษ จะพูดประโยคไหนได้บ้าง นอกจากคำว่า I'm tired.

Other ways to say... หลากหลายวิธีในการพูดว่า I'm tired -  ฉันเหนื่อย

เมื่อเรามีความรู้สึกเพลีย เหนื่อย เหนื่อยล้า อ่อนแรง รู้สึกเหมือนโดนดูดพลังงานออกไปจากร่างกายเและต้องการบอกคนรอบข้าง นอกจากคำว่าเหนื่อย I'm tired แล้ว จะพูดประโยคอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษแบบไหนได้บ้าง วันนี้เราได้นำประโยคเหนื่อย ๆ เพลีย ๆ มากฝากกันค่ะ สามารถเลือกนำไปใช้ได้เลยนะคะ


I'm so tired. I'm too tired
- ฉันเหนื่อยมาก / ฉันเหนื่อยเหลือเกิน

I'm so tired and to stop.
- ฉันเหนื่อยเหลือเกินและต้องการหยุดแล้ว

I'm pooped - ฉันหมดแรง
I can't walk any further. - ฉันเดินต่อไปไม่ไหวแล้ว
I'm pooped.  - ฉันเหนื่อยจนหมดแรง

I'm dead tired.
- ฉันเหนื่อยแทบตาย

I'm dead tired. - ฉันเหนื่อยแทบตาย
I can't keep my eyes open. - ฉันลืมตาไม่ไหวแล้ว

I'm beat
- ฉันเหนื่อยล้าเหลือเกิน
ฉันเพลียมาก (หมดแรงไม่สามารถทำอะไรต่อได้แล้ว)

I'm beat. I'm going to bed.
- ฉันเหนื่อยล้าเหลือเกิน ฉันกำลังจะไปนอนแล้ว

I'm spent
- ฉันหมดแรง (ใช้พลังงานจนหมด)

I have worked hard all day. I'm spent.
- ฉันทำงานหนักมาตลอดทั้งวัน ฉันหมดแรงแล้ว

I'm tired - ฉันเหนื่อย
I'm a little tired. - ฉันเหนื่อยนิดหน่อย

I'm out of energy - ฉันหมดพลัง หมดแรง

I must go to sleep. I'm out of energy.
- ฉันต้องไปนอนแล้ว ฉันหมดแรง

I'm worn out -  ฉันเหนื่อยมาก (ร่างพัง ร่างทรุดโทรม)
I'm worn out with work. - ฉันเหนื่อยมากกับการทำงาน

I'm exhausted - ฉันโครตเหนื่อย

I'm exhausted. I must get some sleep.
- ฉันโคตรเหนื่อยเลย ฉันต้องนอนบ้างแล้ว

I'm sleepy - ฉันง่วงนอน

I've been up since two in the morning. I'm sleepy.
- ฉันตื่นตั้งแต่ตีสองแล้ว ฉันง่วงนอน

I’m exhausted. - เหนื่อยหมดแรง
I’m fatigued. - เหนื่อยมาก ๆ
I’m a dead-tired. - เหนื่อยเจียนตาย
I’m a dog tired. - เหนื่อยหอบแฮก ๆ
I’m flat out tired. - เหนื่อยจนร่างพังไปหมด

I’m shattered.
- เหนื่อยจนเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยง ๆ

I’m drained.
- เหนื่อยเหมือนถูกสูบพลังงานไปหมด

I’m tired to the bone.
- เหนื่อยจนเข้ากระดูกไปละเนี่ย

I’m dead on my feet.
- เหนื่อยจนขาเท้าล้าไปหมดแล้ว

I’m wrecked.
- เหนื่อยแบบร่างพัง แตกหักเหมือนเรือพัง


ขอบคุณประโยคคำศัพท์จาก: mrsthinglish และ trueplookpanya. com

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ