ตัวเลขภาษาเกาหลี พร้อมคำอ่าน


ตัวเลข
ในภาษาเกาหลีที่ใช้กับจำนวนนับ

 • 하나  (ฮานา)  =  1
 •   (ทุล)  =  2
 • 셋  (เซ็ท)   =  3
 •   (เน็ท)  =  4
 • 다섯  (ทา ซ็อด)  =  5
 • 여섯  (ยอ ซ็อด)  =  6
 • 일곱  (อิล กบ)  = 7
 • 여덟  (ยอ ดอล)  = 8
 • 아홉  (อา ฮบ)  = 9
 •   (ยอล)  = 10


ตัวเลขในภาษาเกาหลีที่ใช้กับ วัน เดือน ปี และ ราคา

 •   (อิล)  =  1
 •   (อี)  =  2
 •   (ซัม)  =  3
 •   (ซา)  =  4
 •   (โอ)  =  5
 •   (หยุก)  =  6
 •   (ชิล)  =  7
 •   (พัล)  =  8
 •   (คู)  =  9
 •   (ชิบ)  =  10

.

.

.

.

.
ขอบคุณคำศัพท์ดี ๆ จาก: sanook.com

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ