ถูกลอตเตอรี่ ถูกหวย โดนหวยกิน เป็นภาษาอังกฤษ

The Government Lottery Office.
  -  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Lottery - ลอตเตอรรี่ หรือ หวย

Lottery Results - ผลตรวจล็อตเตอรี่


The last two digits prize
   -  รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

The first three digits prize
  -  รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

The last three digits prize
  -  รางวัลเลขท้าย 3 ตัว


Lottery First prize   - ลอตเตอรี่รางวัลที่ 1

I won first prize   - ฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1

I won the lottery   - ฉันถูกลอตเตอรี่

I didn’t win the lottery   - ฉันไม่ถูกลอตเตอรี่


"โดนหวยกิน"  ใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ
 --- >  The lottery ate my money.


.ความเห็น ถาม - นักแปลตอบ

<-- แปลงเป็นตัวเลข เก้าพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน