น้ำเข้าหู ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร ปัญหาเรื่องตาและหู เป็นภาษาอังกฤษ

Eye and Ear Problems
ปัญหาเรื่องตาและหู

ear wax  -  ขี้หู

sties, sty -  กุ้งยิง

ear infection  - หูติดเชื้อ

swimmer’s ear  -  น้ำเข้าหู

tinnitus -  หูอื้อหรือเสียงในหู

vertigo  - เวียนศีรษะ (บ้านหมุน)

conjunctivitis  -  เยื่อบุตาอักเสบ


อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ