ประโยคขอความช่วยเหลือ ประโยคเสนอตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ

ประโยคเสนอและขอความช่วยเหลือ
  หากเราเดินทางไปต่างประเทศหรือคนต่างประเทศเดินทางเข้ามาที่ประเทศของเรา หากเราพบเจอและอยากช่วยเหลือเขาเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น หรือเราจะเป็นฝั่งจะร้องขอความช่วยเหลือก็ตาม เราสามารถใช้ประโยคในภาษาอังกฤษคำไหนได้บ้าง วันนี้ได้รวบรวมมาให้ทั้งแบบขอร้องให้ช่วยและเสนอตัวช่วยเหลือแล้วค่ะ
ลองออกเสียง ลองอ่าน และนำไปปรับใช้ได้เลยค่ะ

May I offer you some help?
   - ให้ฉันช่วยคุณมั้ย?

How can I help you?
   - มีอะไรให้ฉันช่วยมั้ย

What can I do for you?
   - มีอะไรให้ฉันช่วยมั้ย

Let me help you.
   - ให้ฉันช่วยคุณนะ

May I help you?
   - ให้ฉันช่วยคุณมั้ย

Can I help you?
   - ให้ฉันช่วยคุณมั้ย

Would you like me to help?
   - คุณอยากให้ฉันช่วยมั้ย?

Is there anything I can do for you?
   - มีอะไรให้ฉันช่วยคุณมั้ย

Do you need some help?
   - เธอต้องการความช่วยเหลืออะไรมั้ย

Do you need any help?
   - เธอต้องการความช่วยเหลือมั้ย?

Do you want me to help?
   - คุณอยากให้ฉันช่วยมั้ย?

I can help you If you’d like.
   - ฉันช่วยคุณได้ถ้าคุณต้องการ

I’m happy to help you.
   - ฉันยินดีที่จะช่วยคุณ

Don’t worry, I’m happy to help you.
   - ไม่ต้องกังวลไป ฉันยินดีที่จะช่วยคุณ

I appreciate that but I can do it myself.
   - ฉันซาบซึ้งนะคะ แต่ฉันทำเองดีกว่า

Thank you for your kindness but I can do it myself.

   - ขอบคุณสำหรับน้ำใจนะคะ แต่ฉันทำเองได้ค่ะ

Don’t worry, I can do it.
   - ไม่เป็นไร ฉันถือไหว

Yes please, that would be lovely.
   - ได้โปรด มันจะดีมาก

Thank you very much. You’re so kind.
   - ขอบคุณมาก คุณใจดีจัง

I’m so glad to hear that!
   - ดีใจมาก ที่ได้ยินอย่างนั้น

Yes, if you wouldn’t mind.
   - ค่ะ ถ้าคุณไม่ว่าอะไร

It’s okay, I can do it myself.
   - ไม่เป็นไร ฉันทำเองได้

I need a favor.
   - ฉันต้องการความช่วยเหลือ

I need your help.
   - ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

I need help.
   - ฉันต้องการความช่วยเหลือ


Can you give me a hand?
   - ช่วยฉันหน่อยได้มั้ย

That sounds nice.
   - นั่นจะดีมากเลย
อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ