ประโยคคำถาม How, What, Why, Who, Which, When Questions


ประโยคคำถาม 
W&H  Questions


Where - ที่ไหน
ใช้ถามเกี่ยวกับ "สถานที่ต่าง ๆ" เช่น
Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
    I live in Loei. ฉันอาศัยอยู่ที่เลย
Where is the cat? - แมวอยู่ที่ไหน
    Under the tree. - อยู่ใต้ต้นไม้

When - เมื่อไหร่
ใช้ถามเกี่ยวกับ "วัน,เวลา,โอกาสพิเศษ" เช่น
When can I see you? - เมื่อไหร่ฉันจะได้พบคุณ
    This weekend. - สุดสัปดาห์นี้

Who - ใคร
ใช้ถามเกี่ยวกับ "คน" เช่น
Who is this? - นี่คือใคร
    This is Kylie. - นี่คือไคลี่

How - อย่างไร
ใช้ถามเกี่ยวกับ "วิธีการ, สถานการณ์" เช่น
How is the weather? - อากาศเป็นไง
    It is very cold now. - ตอนนี้หนาวมาก

Which - อันไหน, สิ่งไหน
ใช้ถามเกี่ยวกับ "ตัวเลือกต่าง ๆ ที่มี" เช่น
Which book is yours? - หนังสือเล่มไหนเป็นของคุณ
    This one - เล่มนี้

What - อะไร

ใช้ถามเกี่ยวกับ "สิ่งต่าง ๆ คน, สัตว์, สิ่งของ" เช่น
What is in the cage? - อะไรอยู่ในกรง
    A bird. - นกตัวหนึ่ง
What is your father? - พ่อของคุณทำอาชีพอะไร
    He is a doctor. - เขาเป็นหมอ
What is this? - นี่คืออะไร
    This is an apple. - นี่คือแอปเปิ้่ล

Why - ทำไม
ใช้ถามเกี่ยวกับ "เหตุผล, สาเหตุ" เช่น
Why are you crying? - ทำไมคุณถึงร้องไห้
    I am heartbroken. - ฉันอกหัก
Why do you go to the book store? - คุณไปร้านหนังสือทำไม
   To buy a book. - ไปซื้อหนังสือ

.

.

ขอบคุณความรู้ดี ๆ จาก: mrsthinglish

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ