ประโยคง่ายๆที่คนไทยมักสับสน "How are you doing?" vs "What are you doing?"

จริงๆแล้ว "How are you doing?" vs "What are you doing?" เป็นประโยคที่มีความหมายแตกต่างกัน แต่มีหลายๆคนที่ฟังคำถามแล้วมักจะสับสน ดังนั้นมาทบทวนประโยคสองประโยคนี้กัสอีกทีค่ะ

1. "How are you doing?" (ฮาว อาร์ ยู ดู อิ้ง) คุณสบายดีไหม    ==> ใช้ในการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกัน 

2. "What are you doing?" (ว็อท อาร์ ยู ดูอิ้ง) คุณกำลังทำอะไร ==> ใช้ถามตอบถึงสิ่งที่คุณกำลังกระทำ ณ เวลานั้นๆ 

    

   ตัวอย่างบทสนทนา

                    Tom: Hi, Jane!

                    Jane: Hi, Tom!

                    Tom: How are you doing?

                    Jane: I'm pretty good, thank you and you?

                    Tom: I'm o.k.

                    Jane: What are you doing?

                    Tom: I'm looking for my new pair of shoes. 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

                    2 ความคิดเห็น

  • ความคิดเห็นที่ 1 โดย Chaiyanat เมื่อ ผ่านมา 6 ปี

    ขอบคุณครับ

  • ความคิดเห็นที่ 2 โดย Teacher Au(Praparat) นักแปล เมื่อ ผ่านมา 6 ปี

    ยินดีค่ะ

ความเห็น ถาม - นักแปลตอบ

<-- แปลงเป็นตัวเลข แปดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน