ประโยคที่เกี่ยวกับการไว้ทุกข์-(พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

Image

ประโยคที่เกี่ยวกับการไว้ทุกข์ (พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

The world's longest-reigning/serving monarch.  กษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในโลก be seen as a stabilizing figure.   เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
pass away  เสด็จสวรรคต The flags would be flown half-mast.  ลดธงลงครึ่งเสา
All "festivities" must be toned down for a month.  งด/ลด งานรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน
Royal bathing ceremony. 
พระราชพิธีสรงน้ำพระบรมศพ The procession of His Majesty The King's body.  ขบวนอัญเชิญพระบรมศพ  royal laws  กฏมณเฑียรบาล  ascend to the throne  ขึ้นครองราชย์  heir to the throne  องค์รัชทายาทผู้สืบทอดบัลลังก์
 
There would be a delay in appointing the new king. 
เลื่อนการขึ้นครองราชย์  recite prayers  สวดมนต์ถวาย  be in immeasurable grief.  โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก
 mourning period  
ช่วงเวลาไว้ทุกข์
 hold a one-year mourning period 
ให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี
 The Royal Household Bureau 
สำนักพระราชวัง  The Royal Palace พระบรมมหาราชวัง - The palace's announcement  แถลงการณ์สำนักพระราชวัง  The official proclamation  การแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ  wear black in mourning  สวมเสื้อผ้าสีดำเพื่อไว้ทุกข์  wear sombre and respectful clothing  สวมเสื้อผ้าสีเข้มและเหมาะสม
ขอบคุณบทความดีดีจาก  https://www.facebook.com/XChangeEnglish/?pnref=story  

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ