ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ที่ทำงาน

Image

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ที่ทำงาน

I'm going out for lunch.           ฉันจะออกไปทานอาหารกลางวัน

I'll be back at 1.30.                    เขาจะกลับมาตอนบ่ายโมงครึ่ง

I'll be free after lunch.              ฉันจะว่างหลังอาหารกลางวัน

She's resigned.                          เธอลาออกไปเเล้ว

He's been promoted.               เขาได้รับการเลื่อนตำเเหน่ง

She's on maternity leave.       เธอลาคลอด

He's off sick today.                   วันนี้เขาลาป่วย

He's not in today.                     วันนี้เขาไม่อยู่

She's on holiday.                      เธออยู่ในช่วงวันหยุด

I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today.      วันนี้ฉันไม่สบาย เเละไม่สามารถทำงานได้วันนี้

He's with a customer at the moment.         ขณะนี้เขาอยู่กับลูกค้า

I'll be with you in a moment.                        ฉันจะมาพบคุณอีกสักครู่

Sorry to keep you waiting.                            ขอโทษที่ให้คุณรอ

Can I help you.                                                ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง

Do you need any help?                                  คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหม

What can I do for you?                                   ฉันจะทำอะไรให้คุณได้บ้าง

There's a problem with   my computer.     คอมพิวเตอร์ของฉันมีปัญหา

The system's down at the moment.            ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้อยู่ขณะนี้

The internet's down at the moment.          ระบบอินเทอร์เน็ตเสียอยู่ขณะนี้

I can't access my emails.                               ฉันไม่สามารถเข้าอีเมลล์ได้

The printer isn't working.                              พรินเตอร์ไม่ทำงาน


ขอบคุณข้อความดีดีจาก www.speakenglish.co.uk


อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ