ประโยคเกี่ยวกับประจำเดือน(เมนส์) Period cramps หรือ Period pain

Period cramps หรือ Period pain
แปลว่าปวดประจำเดือน (เมนส์)
หรือปวดท้องที่มาจากประจำเดือน
.
เเต่ถ้าประจำเดือนมาเฉยๆ ไม่ได้ปวดท้อง
ใช้คำว่า I’m on my period. ก็ได้เช่นกันค่ะ
.
ตัวอย่างประโยค เช่น

 I have a stomachache.
=  ฉันปวดท้อง
(แบบนี้ปวดท้องทั่วไป ไม่ใช่ปวดท้องประจำเดือนนะคะ)

 Are you on your period right now?
   - คุณมีประจำเดือนหรือเปล่าตอนนี้?

I'm on my period.

   - ฉันกำลังมีประจำเดือนอยู่

I’m having period cramps!
  - ตอนนี้ฉันปวดท้องเมนส์มากความเห็น ถาม - นักแปลตอบ

<-- แปลงเป็นตัวเลข สี่พันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน