ประโยคไหนบ้างที่สามารถใช้แทน I am not sure

Other ways to say I  AM NOT SURE

ในภาษาอังกฤษมีหลายคำ หลายประโยคและหลายวิธีในการจะบอกว่า ไม่แน่ใจ/ฉันไม่แน่ใจ หรือ ไม่มั่นใจ/ฉันไม่มั่นใจ

หลาย ๆ คนอาจจะรู้แล้ว แต่ใครที่ยังไม่รู้ วันนี้มาลองดูกันค่ะ ว่ามีประโยคไหนบ้าง

I am not sure.
- ฉันไม่แน่ใจ / ไม่มั่นใจ

I am not sure - ฉันไม่แน่ใจ
I am not sure where they live.
ฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน

I am unsure - ฉันไม่แน่ใจ
I am unsure about where to go.
ฉันไม่แน่ใจว่าจะไปไหนดี

I am not quite sure
- ฉันไม่ค่อยแน่ใจ
I am not quite sure who will be there.
ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าใครจะอยู่ที่นั่น

I am uncertain/not certain - ฉันไม่แน่ใจ
I am uncertain that I love you.
ฉันไม่แน่ใจว่าฉันรักคุณ

I guess - ฉันเดาว่า / ฉันคิดว่า
I guess you are right.
ฉันเดาว่าคุณพูดถูก

I doubt - ฉันสงสัย (ไม่น่าจะเกิดขึ้น)
I doubt she will come.
ฉันสงสัยว่าหล่อนคงไม่มา

May be - อาจจะ (น่าจะเป็นไปได้)
I may be back next year.
ฉันอาจจะกลับมาปีหน้า

Probably - น่าจะ/อาจจะ
I am probably too sensitive.
ฉันอาจจะอ่อนไหวเกินไป

Perhaps - บางที
Perhaps I should tell them.
บางทีฉันควรบอกพวกเขา

I am not really sure - ฉันไม่แน่ใจจริง ๆ
I am not really sure about what happened.
ฉันไม่แน่ใจจริง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น


ขอบคุณแนวทางประโยคจาก IG: mrsthinglish

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ