ภาษาอังกฤษมีคำไหนบ้างที่ใช้แทน VERY (มาก)

คำที่ใช้แทน VERY (มาก)


Very big  ใช้แทนเป็น  Massive - ใหญ่มาก
They have got a very big / massive house.
พวกเขามีบ้านหลังใหญ่มาก

Very fast ใช้แทนเป็น Quick - เร็วมาก
Tina is very fast / quick learner.
ทีน่าเป็นคนที่เรียนรู้เร็วมาก

Very cute ใช้แทนเป็น Adorable - น่ารักมาก
You are very cute / Adorable.
คุณน่ารักมาก

Very hard ใช้แทนเป็น Difficult - ยากมาก
The exam is very hard / difficult.
ข้อสอบยากมาก

Very hungry ใช้แทนเป็น Starving  - หิวมา
I am very hungry / starving.
ฉันหิวมาก

Very tired ใช้แทนเป็น Exhausted - เหนื่อยมาก
I feel very tired / exhausted.
ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก

Very tasty ใช้แทนเป็น Delicious  - อร่อยมาก
The burger is very tasty / delicious.
เบอร์เกอร์อร่อยมาก

Very good ใช้แทนเป็น Excellent - ดีมาก
She is very good / excellent at work.
เธอทำงานเก่งมาก

Very beautiful ใช้แทนเป็น Gorgeous - สวยมาก
She is very beautiful / gorgeous.
เธอสวยมาก

Very small ใช้แทนเป็น Tiny  - เล็กมาก
The baby has a very small / tiny face.
เด็กทารกมีใบหน้าที่เล็กมาก


Very quiet  ใช้แทนเป็น  Silent  -  เงียบมาก
Very happy  ใช้แนเป็น  Ecstatic  -  ใจดีมาก
Very shy  ใช้แทนเป็น  Timid  -  อายมาก
Very scared  ใช้แทนเป็น  Petrified  -  กลัวมาก
Very sleepy  ใช้แทนเป็น  Lethargic  -  ง่วงนอนมาก
Very exciting  ใช้แทนเป็น  Exhilarating - ตื่นเต้นมาก
Very cheap  ใช้แทนเป็น  Stingy  -  ถูกมาก
Very rainy  ใช้แทนเป็น  Pouring  -  ฝนตกหนักมาก
Very cute  ใช้แทนเป็น   Adorable  -  น่ารักมาก
Very loved  ใช้แทนเป็น   Adored  -  เป็นที่รักมาก
Very poor  ใช้แทนเป็น  Destitute  -  ยากจนมาก
Very clean  ใช้แทนเป็น  Spotless  -  สะอาดมาก
Very large  ใช้แทนเป็น  Huge  -  ใหญ่มาก
Very afraid  ใช้แทนเป็น  Fearful  -  กลัวมาก
Very ugly  ใช้แทนเป็น  Hideous   - น่าเกลียดมาก
ขอบคุณประโยคตัวอย่างบางส่วนจาก: IG: mrsthinglish

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ